Skip to content

FINANCIEEL

blogs

In de bijlage ontvangen jullie de “actiepunten 2022”. Het kabinet heeft vele wijzigingen bedacht voor het komend jaar die van invloed kunnen zijn op jouw situatie. Het is een behoorlijk magazine geworden met vele wijzigingen. Het is duidelijk dat de gemiddelde winstbelasting fors hoger wordt en meerdere belastingvoordelen afgeschaft of beperkt worden. Uiteraard trachten wij deze maatregelen zo goed mogelijk toe te passen voor jou. Graag doen we dit samen en vragen we je dan ook om de maatregelen zelf ook door te lezen. Samen zorgen we voor de beste strategie.

Wij merken veel onbegrip richting de politiek in Den Haag. MKB ondernemers (en natuurlijk eigenlijk iedereen) hebben de afgelopen jaren veel uitdagingen gehad door de Corona crisis, energiecrisis, inflatie, etc. Waar is de steun? Waar zien we lichtpuntjes vanuit Den Haag? Weinig! Te weinig. Sterker nog: we zien ze in Den Haag vooral tegen elkaar kibbelen i.p.v. samen te komen, te luisteren en te verbinden om duurzame oplossingen te vinden.

Het is gemakkelijk te klagen en je te voelen als slachtoffer. Gelukkig zijn er voorbeelden en initiatieven om inspiratie uit te halen. Zo bleek (wederom) het programma Kamp van Koningsbrugge vol te zitten met lessen die we allemaal kunnen toepassen. Ray Klaassens is een van de instructeurs in het bekende televisieprogramma en sprak o.a. over de woorden verantwoordelijkheid geven of verantwoordelijkheid nemen. Volgens Ray zijn wij een volk van vooral verantwoordelijkheid geven en initiatief van een ander verwachten. Maar zo werkt het volgens hem dus niet! Neem verantwoordelijkheid! Wat kan ik wel doen? Hoe kan ik van de huidige situatie de best mogelijke maken?

Ray heeft ons geïnspireerd! Natuurlijk beseffen wij dat verantwoordelijkheid nemen in een wereld waar het om leven en dood kan gaan anders is als dit niet het geval is. Toch zijn er interessante lessen te leren. Stel we pakken allemaal onze eigen spiegel en stellen onszelf de vraag: ben ik de afgelopen tijd meegegaan in het geklaag van de maatschappij of bekeek ik de situatie vanuit mogelijkheden en perspectief? Welke keuze maak jij?

Pieter en ik konden enkele weken geleden een lezing bijwonen van Ray. Kippenvel! Vervolgens heb ik contact gelegd met Ray en heb met hem een afspraak begin januari. Ontzettend benieuwd ben ik naar zijn inzichten en hoe deze toe te passen als ondernemer, werkgever, werknemer, ouder, leraar, student, pensionado, etc. Heb je een interessante vraag voor Ray? Laat het me vooral weten!

Ik denk dat één van zijn belangrijkste lessen het verantwoordelijkheid nemen is. Met de maatregelen van het kabinet die in de bijlage zijn bijgevoegd, is het de vraag hoe jij 2022 uit wil gaan en 2023 in wil gaan. Met Gewoon Lekker Leven willen wij van 2023 echt een inspirerend en ondernemend jaar maken. Zet alvast 18 april in de agenda (avonduren), want dan zullen wij op unieke locatie in Goes ons 15 jarig bestaan en onze verhuizing naar Goes gaan vieren.

Veel wijsheid gewenst met de laatste maand van het jaar en als een klankbord nodig is voor jouw 2023 plan, dan horen wij het graag! 

Actiepunten eind 2022 

Is het bizar of gewoon logisch dat het minimumloon per 1 januari a.s. fors omhoog gaat? Momenteel bedraagt het minimumloon voor een 21 jarige en ouder 1.756,20 euro. Per 1 januari gaat dit bedrag met 10,15% omhoog naar 1.934,40 euro. Een enorme verhoging dus.

De stijging van het minimumloon is vooral gekoppeld aan de prijsinflatie kunnen we lezen in de media. Dan is het logisch dat het minimumloon zo fors stijgt. De inflatie is dit jaar ruim 14%. Wat dat betreft logisch en niks aan de hand dus.

Het probleem echter is dat deze lonen betaald dienen te worden door het bedrijfsleven. Wij oriënteren ons niet op de “grootbedrijven” maar op het MKB. Het MKB wordt al geteisterd door fors hogere kosten zoals de energierekening, inkoopkosten van goederen en de rente die fors is toegenomen. De druk op het financiële resultaat van het MKB wordt groter en groter. Voor veel MKB bedrijven zijn de loonkosten de hoogste kostenpost in de jaarrekening. Als deze met minimaal 10% gaat stijgen, zullen nog meer ondernemers het lastig krijgen. En van de overheid hoeft geen steun verwacht te worden. Dat is wel duidelijk.

Wat te doen? Volgens ons zijn er meerdere knoppen om aan te draaien. Allereerst is het belangrijk goed inzicht te hebben in je huidige financiële situatie en een (financiële) prognose te maken voor het komende jaar.

Omzet

Wat verwacht je van je omzet? Kan je je prijzen verhogen en zo ja, met hoeveel? Alle kosten doorrekenen aan de klant lijkt natuurlijk de simpelste oplossing, maar de klant is niet gek. Wat is jouw product of dienst waard? Hoeveel meer kan/mag je vragen? Kan je aanvullende diensten verlenen of meer producten verkopen? Is het wellicht verstandiger minder te gaan doen, meer te kiezen voor een niche markt met minder concurrentie waardoor je marge hoger kan worden? Wat is jouw plan, wat is jouw visie voor 2023?

Kosten

We horen accountants en boekhouders vaak zeggen kosten zo laag mogelijk te houden. Een “briljant” advies natuurlijk. Maar klopt dit advies wel? Wil je bijvoorbeeld de loonkosten zo laag mogelijk houden? Trek je dan de beste mensen aan en kan je je goede mensen behouden? Laat kosten investeringen zijn om waarde te creëren. Natuurlijk is het essentieel in deze tijd kritisch te kijken naar je kosten. Betaal niet onnodig veel als de waarde niet verhoogt met een hogere prijs of loon. Ga in gesprek met leveranciers, verhuurder en ook met je medewerkers. Betrek je medewerkers bij je bedrijf en geef ze inzicht. Wij geloven dat dit zorgt voor wederzijds vertrouwen en dat er dan ruimte ontstaat om in gesprek te gaan. Zoals klanten een redelijke prijs willen betalen, zo willen je medewerkers een redelijke beloning voor hun inzet. Je medewerkers hebben ook baat bij een financieel gezond bedrijf, maar weten vaak niet wat dat betekent. Durf transparant te zijn, ga het gesprek aan en creëer een win-win situatie. Dan geloven wij dat ook in 2023 “gewoon lekker ondernomen” kan worden.

Wil je sparren over bovenstaande interessante uitdagingen? Ben je benieuwd naar jouw prognose of wat een bedrijfsstrategie maken met je team kan betekenen? Laat het weten en we gaan graag in gesprek.

Hoeveel geld heb ik nodig om te kunnen stoppen met werken? Dit is één van de basisvragen binnen het financieel levensplan. Een volgende vraag is: hoe dit bedrag op te bouwen? Een andere vraag is: wat als ik mijn financiële onafhankelijkheid al heb behaald door bijvoorbeeld de verkoop van mijn bedrijf, woning, erfenis, etc.?

Hoe ziet onze visie eruit?

Allereerst kunnen we het denk ik snel met elkaar eens zijn dat sparen op de spaarrekening (ook nu als de rente wordt verhoogd, maar dat nauwelijks geldt voor de spaarrente) weinig oplevert en dus geen zin heeft. Een alternatief of alternatieven zijn dus gewenst.

De eerste overweging die wat ons betreft gemaakt mag worden is: heb ik het geld echt nodig of heb ik al “teveel”? Uit het financieel levensplan blijkt hoeveel geld nodig is om geen financiële zorgen meer te hebben op bepaalde leeftijd. Het bereiken van deze mijlpaal geeft rust horen wij van velen. Is risico nemen met geld wat je echt nodig hebt om “gewoon lekker te leven” verstandig? Nee, liever niet natuurlijk. Daarom verdelen wij het vermogen bij voorkeur in drie “potjes”.

Potje één: de “rustbox”

De eerste “spaarpot” heeft als doel te zorgen dat je ook na stoppen met werken financieel “gewoon lekker kan leven”. Dit geldbedrag is dus echt nodig. Risico nemen met dit geld? Liever niet dus. Maar met de kennis dat spaargeld nauwelijks iets oplevert zijn alternatieven toch gewenst. In potje één merken wij dat veel mensen beleggen in aandelen, obligaties of in onroerend goed. Een grote groep mensen belegd bij voorkeur zelf rechtstreeks in onroerend goed door het kopen van huizen om deze te verhuren. Is dit een verstandige optie? Beleggers in onroerend goed geven vooral als reden aan voor het kopen van huizen dat ze daarmee echt iets in handen hebben en de huurinkomsten fijn “passief” inkomen zijn.

Wat zeggen de cijfers? Als we diverse onderzoeken erop naslaan dan lijkt de conclusie dat het totaal rendement tussen beleggen op de beurs en in direct vastgoed niet veel voor elkaar onderdoet. De beurs lijkt het in de onderzoeken zelfs net te winnen. Wat zien wij in de praktijk? Koop en verkoop van huizen met een hoge winst en daardoor wordt “het gevoel” bevestigd te kiezen voor onroerend goed. Maar wij horen ook de situaties waarbij een huurder niet betaald, het onderhoud tegenvalt en alle andere kosten zorgen voor een beperkt rendement of zelfs negatief.

Een belangrijk voordeel voor beleggen op de beurs vinden wij dat je geld snel “cash” te maken is. Daarbij kunnen de risico’s binnen beleggen op de beurs zo klein mogelijk gemaakt worden door te beleggen vanuit wetenschappelijke inzichten.

Conclusie bij pot één is vooral: weet wat je doet en wat de risico’s zijn, weet wat je doel is en wanneer je welk bedrag nodig hebt. Pas daar je strategie op aan. Beleg vanuit een strategie en niet o.b.v. speculeren.

Potje twee: de “speculatiebox”

Stel ik heb mijn bedrijf verkocht, of een erfenis gehad waardoor ik (veel) meer geld heb dan nodig. Wat dan te doen? Allereerst is ons advies vooral je financiële onafhankelijkheid te borgen. Zorg dat je een duidelijke strategie hebt voor “potje één”. Geld wat je niet nodig hebt voor “potje één” kan gebruikt worden voor “potje twee” of “potje drie”.

Wij spreken steeds meer mensen die overwegen te beleggen in cryptogeld, allerlei lucratief ogende beleggingsfondsen of bedrijven. Feit bij al deze overwegingen is dat de prognose prachtig lijkt maar dat er nog weinig tot geen historie is. Wij noemen dit deel van vermogensbeheer dan ook speculeren. De kans op rendement is zeker aanwezig, maar de risico’s zijn vaak ook een stuk hoger. “Gegarandeerd” rendement zoals soms weleens beweerd wordt, krijgt niemand! Speculeren is prima als dit bij je past en dit avontuur je leuk vindt. Maar ons advies is dit pas te doen als “potje één “ geregeld is. En dan is er nog een alternatief volgens ons als je “teveel” geld hebt.

Potje drie: de “impact box”

Wat als je geld teveel hebt? Nogmaals: zorg dat je middels “potje 1” je onafhankelijkheid borgt. Een interessant alternatief kan zijn om met je overige vermogen impact te hebben en daarmee  zingeving  creëren. Waar denken we dan aan? Goede doelen, individuele personen of bedrijven (financieel) helpen bijvoorbeeld.

De laatste jaren koppelen wij steeds vaker klanten met veel vermogen aan ondernemers die de groei van hun bedrijf willen financieren. Betrokkenheid bij ondernemers met een mooie missie en voor hen van waarde kunnen zijn, blijkt ook waardevol voor de investeerder.

Ook hier zien we weer: zorg voor een plan en met het plan kan je rust creëren en daarnaast maximale impact. Interesse om hier verder over te praten? Wij zijn er graag!

De inflatie was afgelopen maand ruim 14% in Nederland. Enorm hoog natuurlijk. Steeds meer ondernemers hebben het moeilijk. Ongetwijfeld heb je gelezen over de bakkers die noodgedwongen hun winkel sluiten. De stijging van de energieprijzen (soms met factor 5!) kunnen niet volledig doorgerekend worden. Is er reden voor paniek? Is het verstandig maatregelen te treffen?

Allereerst is het interessant te bedenken waar de inflatie vandaan komt. Inflatie ontstaat namelijk altijd door een disbalans tussen vraag en aanbod. Maar zit de oorzaak aan de aanbod- of aan de vraagkant? Door de oorlog in Oekraïne, afhankelijkheid van het Russische gas en het minder afnemen van dit gas is er fors minder aanbod van gas. Minder aanbod bij een zelfde vraag zorgt dus voor een hogere prijs (inflatie). De centrale bank probeert deze inflatie te drukken door de rente te verhogen. Gek eigenlijk, want het verhogen van de rente heeft vooral effect op de vraagkant. Het wordt immers duurder om te lenen en daardoor zal dit minder gebeuren en de vraag verlagen. Het heeft dus geen direct effect op de oorzaak van de huidige inflatie.

Natuurlijk zien we wel veranderingen aan de vraagkant, maar deze zijn marginaal. Iets minder energie gebruiken staat bijvoorbeeld niet in verhouding tot een vervijfvoudiging van je kosten.

Is deze tijd van korte duur of moeten we structureel rekening houden met hogere kosten? Moeten de salarissen van de werknemers met een zelfde percentage omhoog? Vakbonden schreeuwen om forse loonsverhogingen. Dat is begrijpelijk. Aan de andere kant wordt de MKB ondernemer al geconfronteerd met fors hogere kosten die zeker niet volledig doorgerekend kunnen worden aan de klant. Een forse salarisverhoging is dus simpelweg niet te betalen. Gevolg? Conflicten, verdere polarisatie is het gevaar.

Wat is onze visie? We staan allemaal voor uitdagingen. Dat is de eerste stap. Wij zien geen problemen maar uitdagingen en daarmee kan vanuit een ander perspectief gekeken worden met meer potentie tot creatieve oplossingen. Ondernemerschap betekent verantwoordelijkheid nemen en vanuit passie waarde creëren. Wat is jouw toegevoegde waarde? Wat ben jij waard?

Vorige week gaf ik een lezing voor een ondernemersvereniging en ging het over bovenstaande en bleek dat slechts weinig ondernemers met enige regelmaat stilstaan bij de vraag: wat is mijn toegevoegde waarde? Wat ben ik waard? Waarom zou de klant bij mij kopen?

Juist in een tijd van onzekerheid geloof ik in de lokale ondernemer die als vertrouwenspersoon, expert en deskundige passend advies kan geven aan klanten die hij/zij echt kent. Bij grote bedrijven zijn klanten “algoritmes” en dat past niet in een tijd van extremen. Juist de lokale ondernemers die hun klanten nog kennen bij naam, kunnen nu het verschil maken. Maar waar in de Corona tijd er veel reclame gemaakt werd voor “koop lokaal” mis ik deze beweging. Dus mijn advies? Sta op, recht je rug, zoek verbinding met mede ondernemers en wees er voor je klant die je zo hard nodig heeft. Er is echt nog geld genoeg in de maatschappij dus durf vooral ook te vragen wat je nodig hebt en laat je waar nodig bijstaan. En zoals jullie weten, doen wij dat met veel plezier. En de vraag om salarisverhoging? Betrek vooral ook je medewerkers bij je overwegingen. Vraag naar hun gedachtes en creëer een gezamenlijk belang.

Met positieve energie en een glimlach kunnen wij de omgeving mooier maken en zorgen samen voor bestaansrecht….wat er ook om ons heen gebeurd.

De dagen dat een strandpaviljoen werd uitgebaat vanuit een veredelde houten keet zijn al enige tijd voorbij. Hele kustlijnen worden bezet door prachtige, grote en duurzame gebouwen die 365 dagen per jaar open zijn. Dat geldt in ieder geval ook voor DOK 14 te Cadzand.

Waarom werden zij enkele jaren geleden uitgeroepen tot strandpaviljoen van het jaar en dit jaar tot paviljoen van Zeeland? Een 3 uur durend gesprek met eigenaar Bert-Jos Ooijen gaf mooie en inspirerende inzichten.

Reden van succes

Twee basiskenmerken noemt Bert-Jos direct als ik hem vraag naar het succes van DOK14. Belangrijkste is passie hebben voor het vak! Elke dag met plezier je werk doen! Klinkt logisch, maar iedereen kent genoeg voorbeelden waar dit niet zo gevoeld wordt. Bij Bert-Jos absoluut wel. Hier zit een ondernemer met energie, lef en zin om het gasten naar de zin te maken (waarbij hij de interne gast, lees medewerker niet vergeet).Het tweede punt welke Bert-Jos aanstipt is dat teams meer gemotiveerd zijn met de eigenaar op de werkvloer. Mijn persoonlijke aanvulling hierop is dan wel een eigenaar die inspireert, ruimte biedt en de mens achter het masker ziet. En ik meen oprecht dat dat het geval is bij Bert-Jos.

Mooie uitspraken van Bert-Jos natuurlijk, maar wat zijn dan concrete voorbeelden waar iedere ondernemer van kan leren? En hoe komt hij tot zijn inzichten?

Lessen

Bert-Jos heeft een lang verleden als medewerker bij de Sligro. Met veel lof en respect spreekt Bert-Jos over de jaren dat hij er werkte. Veel bewondering ook voor huidig CEO van de Sligro groep Koen Slippens waar hij het bedrijf wel zag veranderen op het moment dat de omzet groeide van 1 miljard naar 3 miljard euro. Via de Sligro kwam Bert-Jos als salesman bij vele Horeca gelegenheden. Een prachtig netwerk bouwde hij op en hij kon letterlijk overal in de keuken kijken. Ergens was er drang naar ondernemerschap en zo startte hij in de Zeelandhallen met een compagnon in Goes een bowlingcentrum. Twee jaar later waren ze failliet! Was dat falen of blijken in die jaren lessen geleerd te zijn die zorgen voor het huidige succes?

Creativiteit

Bert-Jos kon gelukkig na het faillissement weer bij de Sligro aan de slag en met veel plezier werkte hij er. Dit werk zorgde dat hij in het weekend vrij kon zijn om samen met zijn vrouw te zijn. Toen kwam de vraag van de eigenaar van DOK14 of hij bedrijfsleider wilde worden om het later te kunnen overnemen. Natuurlijk niet was zijn eerste antwoord. Ik heb het reuze naar mijn zin. Toch was Bert-Jos getriggerd en creatief als hij is bedacht hij een plan om te kunnen ontdekken of het misschien toch wat voor hem zou kunnen zijn. Maar hoe kom je hierachter zonder dat iedereen het in de gaten heeft? Een briljant idee viel Bert-Jos binnen: hij stelde het idee voor om als salesman bij de grootste klant stage te gaan lopen. Zo leer je de klant nog beter kennen en kan nog passendere service verleend worden was de reactie van de Sligro. En zo geschiedde….en werd Bert-Jos besmet met het virus van het hebben van een eigen paviljoen.

 

 

DOK14

De basis van DOK14 was goed. Wat heeft Bert-Jos veranderd? Bert-Jos zegt heel eerlijk dat strandpaviljoens eigenlijk “freetschuren” zijn. De uitdaging is om dit niet zo te laten blijken aan de gast. In de zomermaanden kan het zo zijn dat er dagelijks 1300 couverts geserveerd worden. Hoe zorg je dat dit gebeurd met plezier en energie? En hoe vind en bind je de juiste mensen? Iedereen weet dat de achterban in Zeeuws Vlaanderen niet groot is en dat de vele paviljoens allemaal in het zelfde vijvertje vissen. Een combinatie van inventief zijn en weten waar je medewerkers behoefte aan hebben en kijken of er andere vijvertjes zijn om in te vissen is het antwoord. Concreet heeft Bert-Jos het voor elkaar gekregen om zijn vaste team van 23 medewerkers een 4 daagse werkweek aan te bieden. “Iedereen kan dan één dag uitrusten en is twee dagen vrij”, is een opvallende arbeidsvoorwaarde waar blijkbaar vele medewerkers graag voor kiezen. Daarbij voetbalt de zoon van zijn vrouw in het eerste van Arnemuiden en werkt ook op het paviljoen en weet in de zomerperiode enkele maten enthousiast te maken om in de drukke maanden ook mee te doen.

Corona

En hoe zat het dan met Corona? Slechts enkele maanden voordat Corona begon nam Bert-Jos namelijk het paviljoen over. Natuurlijk zijn er zorgen geweest, maar een les die hij ooit hoorde past hij uitstekend toe: maak je zorgen om de dingen waar je invloed op hebt en het andere vooral laten gaan. Wat kan wel? Wat zijn de mogelijkheden? Zo heeft Bert-Jos met zijn vrouw enkele weken tijdens de Corona periode geslapen op het paviljoen en was continu bezig met het herschikken van de tafels. 1.5 meter afstand, ideale looproutes ontwikkelen was het devies. Het nadeel van de Corona tijd zorgde voor flexibiliteit en inzichten die anders nooit waren gekomen.

Ik denk dat bovenstaande een belangrijk kenmerk is van de succesvolle ondernemer. Deze is wendbaar, zoekt oplossingen en blijft niet hangen in chagrijn. Hoe simpel het ook klinkt, maar dit punt is volgens mij het allerbelangrijkste verschil tussen vele ondernemers en de echt succesvolle ondernemers. Met deze mindset behoudt je een positieve hormonale status en daarmee toegang tot je creativiteit. Het merendeel van de ondernemers klaagt, maakt zich zorgen en voelt zich slachtoffer en met die energie is nog nooit een oplossing geboren.

Bedankt Bert-Jos voor een inkijk in jouw bedrijf en jouw visie! Mooi dat er ondernemers zijn zoals jij, want jullie zijn het voorbeeld die de huidige maatschappij hard nodig heeft. Onze overheid lijkt de problemen niet te kunnen oplossen dus laten we als MKB ondernemers de motor van de economie laten draaien en van Nederland weer een voorbeeldland maken.

Deze blog is een start van een reeks waarin ik in gesprek zal gaan met meer succesvolle ondernemers en sporters. Bert-Jos gaf het stokje door aan Foort van Oosten. Wordt vervolgd dus.

Grote uitdagingen wachten niet meer, maar staan te bonken tegen de voordeur. De vluchtelingenproblematiek, het klimaat, de economie, het onderwijs, de zorg en de energiecrisis zijn allen voorbeelden van onderwerpen die NU urgent zijn. Ik kan me niet herinneren dat er zoveel crises tegelijk speelden. Conclusie: het systeem is kapot!

De samenvatting van de miljoenennota delen wij uiteraard. Graag hadden wij hierin maatregelen gezien die hoop, visie en lef zouden tonen. Niets is minder waar! Dit alles ontbreekt. Het is een brei van “pappen en nathouden”. Visie die ooit werd gemaakt wordt teruggedraaid, herzien of simpelweg in de prullenbak gegooid. Waar is dan nog hoop?  Wat is het perspectief? Is er een toekomst?

We constateren allen een verharding van de maatschappij waarbij steeds meer mensen afhaken om psychische, financiële en gezondheidsredenen. Wat hebben we in tijden van crises nodig? Visie, leiderschap en lef! Helaas ontbreken alle drie bij onze leiders in Den Haag. Zullen wij dan maar “gewoon lekker aanmodderen” en zo gek en zo kwaad “overleven”? Nee! Natuurlijk niet!

Er is hoop! Wij zijn hoop! Wij zien verandering! Niet van bovenaf, maar vanuit de maatschappij. Steeds meer mensen accepteren de huidige status quo (of eerder: achteruitgang) niet meer en zijn bereidt tot actie. Sommigen letterlijk zoals de boeren die de wegen blokkeren en OV personeel die staakt. Ook zien wij steeds meer individuen opstaan en aangeven niet meer zo langer door te willen en te kunnen. De urgentie om te veranderen is niet alleen zichtbaar in het klimaat, de portemonnee en in de samenleving, maar de urgentie tot verandering heeft onze breinen bereikt! Vanuit de inzichten in de werking van ons brein weten we dat wij mensen niet graag veranderen. Totdat de urgentie hoog genoeg is. En dat is het heuglijke feit: de urgentie is aanwezig, energie komt vrij om grote veranderingen te creëren. Spannend? Zeker! Uitdagend? Dat zeker ook!

Hoe “gewoon lekker te leven” in een tijd van transitie? Het klinkt misschien gek, maar het is eenvoudiger om mee te gaan in de negatieve teneur van de maatschappij dan op te staan en pro actief mee te werken aan een nieuwe wereld. We moeten immers onze comfort zone verlaten en ons brein doet zijn uiterste best dit te voorkomen. Door de kennis vanuit de wetenschap weten we dat wij mensen weldegelijk uitstekend in staat zijn te veranderen. We hebben echter onszelf dit afgeleerd vanaf het moment dat we werden geboren en naar school gingen. We moesten in het keurslijf en vooral doen wat iedereen deed. En dat werkt dus (gelukkig) niet meer!

Wie wil ik WEL zijn? Wat vind ik belangrijk? Welk steentje wil ik bijdragen aan een wereld met toekomstperspectief? Dit zijn inspirerende vragen om eens over na te denken en invulling aan te geven. In de tussentijd is het belangrijk dat er financiële rust is. In een tijd waarin we niet kunnen vertrouwen op de overheid is een plan hebben essentieel. Belangrijk van dit plan is dat deze organisch mee kan bewegen. Gaan we in de toekomst betalen met een crypto munt? Gaat de hypotheekrente nog verder stijgen tot recordhoogtes? Betekenen de belastingmaatregelen meer kosten en minder inkomen? Wat er ook gebeurd: de basis is en blijft inzicht in je huidige situatie om daarmee scenario’s te kunnen maken voor de toekomst.

Om wendbaar te kunnen zijn in een tijd van verandering is rust nodig om de benodigde creativiteit ruimte te kunnen bieden. En het is nog altijd zo geweest dat als jij van waarde bent voor een ander dit ook gewaardeerd wordt, zowel met voldoening als met een bron van inkomen. Dus neem initiatief, ga naar de tekentafel en creëer je eigen toekomst! Wij zien de obstakels van vandaag als uitdagingen van morgen.

Een klankbord nodig? Wensen om in groepen overwegingen, gedachtes en ideeën te delen? Laat het ons vooral horen zodat we samen “gewoon lekker kunnen blijven leven”

Bekijk hier het FiscKoffer(tje)

(Pas op: de “jubelton” stopt per 1 januari a.s.)

Regelmatig valt het onderwerp “schenken” tijdens een gesprek bij ons op kantoor. Wat is verstandig om te doen? Wat is onze visie en welke aspecten spelen dan een rol? Volgens ons heeft “schenken” drie aspecten, te weten: het communicatieve, financiële en fiscale aspect.

De eerste (het communicatieve aspect) is volgens ons de meest uitdagende. Hoe maak je het onderwerp “geld en schenken” bespreekbaar. Vaak komt schenken aan de orde als ouders geld “over” hebben en iets voor de kinderen willen doen. In de praktijk blijkt deze bewustwording al een eerste obstakel. Wanneer hebben we in ons leven het meeste geld? Als we het niet meer nodig hebben, is onze visie. Vele Nederlanders hebben een eigen koopwoning waarbij de hypotheek volledig of nagenoeg volledig is afgelost na pensioenleeftijd. Op 75 a 80 jarige leeftijd verkopen velen hun woning om te verhuizen naar een verzorgingstehuis. De overwaarde van de woning wordt op de spaarrekening gestort. Zoveel geld stond er nooit op. Helaas is het mooiste deel van het leven dan voorbij en komt overlijden dichterbij. Als dit plaatsvindt, is er in ieder geval één winnaar: de belastingdienst die erfbelasting zal heffen. Zonde vinden wij. Kan dit anders?

Natuurlijk! Alleen hoe maak je bovenstaande bespreekbaar met je ouders? Daar ligt de eerste uitdaging. Onze ervaring is dat een gesprek met een onafhankelijk adviseur voor ouders en kinderen een prima oplossing kan zijn. Wij zijn overtuigd dat de kinderen echt niet “azen” op het geld, maar het zonde vinden als een groot deel naar de belastingdienst vloeit. En wij zijn tevens overtuigd dat het voor de ouders fijner is om met de “warme hand” te schenken dan “koud” te laten vererven. Het bespreekbaar maken van het feit dat je je meeste geld hebt op het moment dat het niet meer nodig is, is dus stap één. Laat een derde hierin partij zijn die met ouders op vertrouwde, rustige manier het gesprek kan aangaan. Een adviseur die deze generatie begrijpt en zijn passie kent in het helpen bij het “gewoon lekker leven” van ouders en van kinderen.

Als deze horde is genomen, komt volgens ons het financiële aspect. Meest essentiële vraag is dan: welk bedrag kan schenker financieel zorgeloos schenken? Dit inzicht kan volgens ons alleen gemaakt worden met een financieel plan. Iedereen heeft een andere levensstijl en andere doelen/wensen. Door deze inzichtelijk te maken en daaraan een bedrag te koppelen, ontstaat inzicht welk geld “over” is en dus geschonken kan worden. Een logische stap volgens ons, maar regelmatig een stap die op “gevoel” gedaan wordt. Maak een concreet plan is ons devies, handel vanuit inzicht en creëer daarmee vertrouwen en rust.

Als met het financiële inzicht duidelijk is welk bedrag geschonken kan worden, is het natuurlijk de vraag wat fiscaal optimaal is. Over schenkingen moet in de basis immers belasting betaald worden en dat doen we liever niet 😊. Er zijn jaarlijkse vrijstellingen en bijzondere regelingen. De jaarlijkse vrijstelling voor kinderen bedraagt 5.677 euro en de algemene vrijstelling bedraagt jaarlijks 2.274 euro. Voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar is er een bijzondere regeling van een eenmalige vrijstelling van 27.231 euro. Is er sprake van een aantoonbare dure studie, dan bedraagt de vrijstelling 56.274 euro. En alleen dit jaar nog is er sprake van de jubelton ter hoogte van 106.671 euro als de schenking gebruikt wordt t.b.v. de eigen woning. Deze laatste kan zelfs gebruikt worden richting willekeurige derden. Maar wees alert: deze regeling vervalt (waarschijnlijk) per 1 januari a.s.

De tarieven waarover schenkbelasting betaald dient te worden verschillen ook behoorlijk en variëren tussen de 10% en 40%.

Al met al zijn er dus aantrekkelijke mogelijkheden om geld over te dragen zonder of met fors minder belasting betalen. Voor de ondernemers is er ook nog een mogelijkheid om de waarde van het bedrijf te schenken via de BedrijfsOpvolgingsRegeling. Ook deze regeling staat onder druk. Wees er dus snel bij als deze regeling gewenst is.

Concluderend kunnen we zeggen dat er veel mogelijk is om recht te doen aan de wensen van alle partijen. Ouders die met de warme hand willen schenken, maar met zekerheid dat het ook kan. Kinderen die het zonde vinden als een groot deel van het familiekapitaal naar de belastingdienst gaat terwijl het geld nu wellicht hard nodig is bij bijvoorbeeld de aankoop van een woning. Uiteraard zijn er ook nog mogelijkheden m.b.t. schenken aan bijvoorbeeld goede doelen en kan middels een testament (een deel van) de erfbelasting voorkomen worden.

Volgens ons is het onderwerp schenken een interessant en waardevol onderwerp om eens rustig te bespreken. Geïnteresseerd? Wij gaan graag in gesprek!

Fiskwartaaltje downloaden

We kunnen niet meer om Crypto geld heen toch? En wat vinden wij van Gewoon Lekker Leven dan van Crypto geld met als bekendste voorbeeld de Bitcoin?

Zoals jullie weten is sparen een belangrijk onderdeel binnen ons bedrijf. Sparen (binnen onze werkwijze bedrag Y) creëert rust en de weg naar financiële onafhankelijkheid. Sparen op een spaarrekening levert al jaren niks meer op en kost in steeds meer gevallen zelfs geld. Daarom verzorgen wij voor ongeveer 80% van onze klanten hun sparen via beleggen in aandelen en obligaties. Hierover is veel wetenschappelijke kennis beschikbaar en op basis hiervan durven wij te adviseren om te zorgen dat meer rendement gemaakt wordt en financiële onafhankelijkheid sneller bereikbaar en realistischer wordt.

Past beleggen in Crypto geld in onze beleggingsfilosofie? Onze visie is dat wij echt achter ons advies kunnen en durven staan. De historie van Crypto geld gaat nu iets meer dan 10 jaar terug terwijl beleggen in aandelen en obligaties ruim 100 jaar terug gaan. De bekendheid en interesse in Crypto geld blijft groeien dus reden voor ons echt verdieping te zoeken in het Crypto geld.

We hebben een specialist gevonden die ons persoonlijk de kennis heeft bijgebracht over dit geld. Wat hebben wij geleerd? Een van de redenen voor de creatie van Crypto geld is het onnodig maken van centrale instanties zoals een bank. Ons huidige geldsysteem gaat juist via centrale organisaties en overheden kunnen geld “bijdrukken”. Er is dus één partij die invloed heeft op de waarde van ons geld. Dit is volgens ons het belangrijkste verschil. Laten we als voorbeeld de Bitcoin nemen. Dit is de meest bekende Crypto munt. Vooraf is duidelijk hoeveel munten er gecreëerd (gemined) worden. Meer kan niet. Dit betekent dat het een inelastisch goed is. Waar we met ons huidig systeem streven naar een gemiddelde inflatie van 2% per jaar, bestaat inflatie binnen deze Crypto munt niet. Waarom zouden we eigenlijk streven naar 2% inflatie? Waarom moet alles jaarlijks 2% duurder worden? Waarom moet de economie dus jaarlijks minimaal 2% groeien? De gevolgen zien we ondertussen volop terug in ons klimaat. Wat een gekke gedachte dat we jaarlijks moeten groeien, maar zo is het ons wel geleerd op school tijdens de economie lessen.

Een ander inspirerend voorbeeld van de Crypto munt zien wij in het land El Salvador. In dit land werd de Bitcoin als wettig betaalmiddel geaccepteerd. Velen leven onder de armoedegrens in dit land en hebben geen toegang tot een bankrekening met alle gevolgen van dien. Daarbij is het erg duur om geld te ontvangen of versturen van en naar familieleden in het buitenland. Banken rekenen hier hoge kosten voor. Crypto geld kan eenvoudig worden overgedragen en er is slechts een werkende mobiele telefoon voor nodig met een internetverbinding. Nagenoeg iedereen heeft een telefoon in El Salvador. Het IMF voert ondertussen druk uit op de regering van El Salvador om deze erkenning te stoppen? Waarom? Nu heeft iedereen een mogelijkheid tot geld toch. Maar het IMF verliest op deze manier grip op geld en dat is iets wat de grote landen natuurlijk niet willen.

Het motief van Crypto geld en het voorbeeld van El Salvador maken ons enthousiast over de mogelijkheden van Crypto geld. Toch hebben wij ook vele voorbeelden gehoord van de “zwarte” kant van dit geld. De computerkracht die nodig is om de digitale munten te “minen” is enorm en vraagt veel elektriciteit. Slecht voor het klimaat dus. Of toch niet? Uit een onderzoek van 2019 blijkt dat bijna 80% van de benodigde elektriciteit komt vanuit duurzame energie. Het blijkt dat veel duurzame energie nog niet gebruikt wordt omdat bijvoorbeeld windmolens stil staan als er te weinig vraag is naar elektriciteit. Hier maakt men slim gebruik van. Dit vooroordeel lijkt dus ongegrond. Een ander vooroordeel lijkt wel bevestigd te worden. Een ander kenmerk van dit digitale geld is dat het “anoniem” is. Wie het geld bezit is niet duidelijk en dat maakt het een prachtig betaalmiddel voor het criminele circuit. Ten slotte horen wij regelmatig verhalen van mensen die hun geld “kwijt” zijn. De digitale munt is kwetsbaar voor hackers en er zijn diverse munten gestart met als enig doel financieel gewin voor de oprichters.

Wat nu te doen? Wat is verstandig? Wat is ons advies? Wij zijn voorzichtig enthousiast geworden m.b.t. de mogelijkheden en tegelijk huiverig voor de risico’s. Als we kijken naar de bekendste Crypto munt (de Bitcoin) dan zien we dat de totale waarde van deze munt 780 miljard dollar is. Ontkennen dat Crypto bestaansrecht heeft lijkt niet meer realistisch. Er zijn diverse soorten Crypto munten waarvan velen onbetrouwbaar lijken. Daarbij dient gekozen te worden voor een betrouwbaar platform om in Crypto munten te kunnen handelen. Hier blijkt ook een groot verschil.

Wij geloven dat Crypto geld een steeds belangrijkere rol kan gaan spelen als betaalmiddel en als belegging. Wij zullen ons de komende tijd verder oriënteren en wellicht dat in de toekomst wij de digitale munt opnemen in onze beleggingsvisie.

Het is voor ons in ieder geval een interessant onderwerp. Bovenstaande is uiteraard een summiere samenvatting van hetgeen wij gehoord hebben. Ben je geïnteresseerd om over de digitale munt verder in gesprek te gaan? Heb je zelf al bepaalde ervaringen die je wilt delen? Ook dan zijn wij er voor jou! Laat dit dan vooral weten en ongetwijfeld krijgt dit onderwerp een vervolg.

Ondertussen zien we op de beurzen de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Onze Nederlandse AEX stond begin dit jaar nog op een stand van bijna 800 en deze week opent de AEX onder de 670 punten. Een forse daling dus en de verwachting voor de komende weken is dat de daling zal doorgaan. Wat te doen? Hoe staat het met onze visie? Is er reden voor paniek?

Voor vele klanten beheren wij substantiële geldbedragen via beleggingen. Geld wat voor velen bestemd is als pensioenkapitaal. Belangrijk dus dat dit kapitaal straks ook daadwerkelijk aanwezig is. En wat als de beurzen forse verliezen laten zien en de (pensioen)portefeuilles dalen i.p.v. het beoogde stijgen?

Graag brengen wij de actuele situatie in een financieel perspectief. Het menselijk leed en de gevolgen voor nu in Oekraïne, maar ook de gevolgen die het zal hebben op langere termijn, zullen voor velen in Oekraïne dramatisch zijn. Dat is verschrikkelijk en dat vinden wij natuurlijk ook. Wij hebben echter de taak om voor jullie, onze klanten, zo goed mogelijk (zakelijk) te handelen. En dan zien we op dit moment het volgende gebeuren: Europese beurzen verliezen momenteel 15 tot  25%. De komende dagen en weken zal dit verlies best nog eens verder kunnen oplopen. En dan is de vraag: wat betekent dit voor jullie beleggingskapitaal en doelen die gesteld zijn vanuit jullie financieel plan?

Allereerst herhalen wij onze filosofie. Wij geloven niet in timing. Wij geloven niet te weten wanneer de beurs omhoog of omlaag gaat. Er zijn voldoende artikelen te lezen van deskundigen die “weten” wat de beurzen de komende tijd gaan doen. Onzin vinden wij dat. Niemand weet wat de beurzen gaan doen. Maar wat weten we wel? De lessen uit het verleden! In het verleden zijn er verschillende crisissen geweest met als voorbeelden: de Irak oorlog, de bankencrisis, 9/11, etc en meest recentelijk de Corona crisis. Iedere keer ging de beurs onderuit, maar iedere keer herstelde de beurs zich ook weer. De ene keer sneller dan de andere keer. Dit betekent dat we niet weten wanneer de neergang van de beurs stopt en we dus ook niet weten wanneer de beurs weer omhoog zal gaan. Het beste wat we weten uit de lessen van de geschiedenis is dat belegd blijven, rustig blijven, ofwel niks doen, op langere termijn altijd gezorgd heeft voor rendement!

Een andere pijler binnen onze beleggingsfilosofie is spreiden. Vele Nederlandse beleggers zien we vooral belegd zijn in Nederlandse aandelen. Een voorbeeld is het aandeel ING. Deze stond het afgelopen jaar op zijn hoogst rond 14 euro en heeft momenteel een waarde van nog geen 9 euro. Bijna 40% verlies. En dit is geen uitzondering. Doordat wij de beleggingen wereldwijd spreiden en spreiden over een grote hoeveelheid bedrijven, zien wij de neergang in onze portefeuilles momenteel beperkt tot ongeveer 5%. Wereldwijd beleggen in vele bedrijven zorgt dus ook in deze tijd voor een lager risico.

Beleggen dient volgens ons altijd onderdeel te zijn van een financieel plan. Een plan voor de korte en de lange termijn. Rustig blijven en niet vanuit emotie handelen, heeft al meer dan 100 jaar laten zien dat dat het beste rendement oplevert. Het klinkt wellicht wat saai, maar de wetenschap heeft dit laten zien. Daarom durven wij met vertrouwen te zeggen: de situatie is verschrikkelijk, maar handelen vanuit financieel perspectief is niet nodig.

Uiteraard kunnen de huidige en toekomstige economische veranderingen van betekenis zijn voor ondernemers. De inflatie zal voorlopig hoog blijven, diverse materialen zullen niet of nauwelijks beschikbaar zijn, levertijden zullen verder oplopen, etc. Hoe hiermee om te gaan als ondernemer is een heel andere vraag en natuurlijk interessant om over te sparren.

Contact ons gerust als er toch vragen zijn over de beleggingen of als je eens wil sparren over de economie en de gevolgen voor je bedrijf. Maar onthoud wat de beleggingswetenschap laat zien: liever korte termijn even wat pijn, maar op lange termijn rendement.

Hoe weet ik wat de juiste keuze is? Verhuizen? Oversluiten? Niks doen? Ben ik al te laat? Interessante overwegingen en vragen die wij vooral de laatste paar weken volop krijgen m.b.t. het onderwerp hypotheek.

 Even wat “feiten”. De hypotheekrente bij een rentevastperiode van 10 jaar was in december vorig jaar ca. 1,30% en vandaag de dag is dat al 1,80%. Uiteraard is dit percentage afhankelijk van bank, hypotheeksoort en risicoklasse, maar de percentages laten zien dat in twee maanden tijd de rente ca. 0,5% is gestegen. Daarbij is er de nodige onrust over Oekraïne, staan de beurzen diep in het rood en hebben we welgeteld 6 stormen gehad in een week tijd.

Twijfel, angst en onzekerheid zijn een logisch gevolg van bovenstaande, toch? Uit eerdere blogs weten we dat ons brein pijn en verdriet eerder herkent dan plezier en geluk en daarom zo gefocust is op negatief nieuws. Daarbij wil ons brein vooral iets wat het heeft opgebouwd niet verliezen en ondertussen ook de boot niet missen. Een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking heeft de afgelopen twee jaar geprofiteerd van de lage hypotheekrente door een nieuw huis te kopen of de huidige hypotheek over te sluiten. Is het voor de overige nu te laat?

Als we de huidige hypotheekrente in een historisch perspectief plaatsen, dan kunnen we nog steeds concluderen dat deze historisch laag is. Natuurlijk kunnen we bedenken dat een hypotheek sluiten twee maanden geleden goedkoper was, maar dat is geschiedenis. Ons brein manipuleert ons continu en maakt ons dus angstig en zorgt voor twijfel. Dit is het “onderbewuste” gedeelte van ons brein. Gelukkig hebben we ook een “bewust” en “intelligent” gedeelte in ons brein (Cortex). Hiermee kunnen we beredeneren of ons gevoel klopt. Met dit deel van ons brein kunnen we de “juiste” keuze maken. En dat is precies het werk wat wij voor onze klanten verrichten. Ze helpen een “intelligente” keuze te maken en zich niet laten verleiden door de emotie.

Dus als mensen ons de vragen stellen zoals genoemd in de eerste zin, krijgen ze van ons andere vragen. Vragen die niks te maken hebben met de rente van vandaag of gisteren. Nee! Wij vragen naar het idee hoe “gewoon lekker leven” eruit ziet. Wat zijn de dromen, doelen en wensen? Met dit inzicht is het interessant de huidige (financiële) situatie in beeld te brengen en scenario’s te maken waar de dromen, doelen en wensen zijn ingepast. En wat ontstaat dan? Inzicht om de juiste keuze te maken. Stel we gaan toch een nieuw huis kopen. Welk bedrag kunnen en willen we dan financieren zonder in te leveren op ons “gewoon lekker leven”? Willen we dan zekerheid voor 10 of 20 jaar?

Naast het kopen van een nieuwe woning merken wij dat een grote groep mensen de ontstane overwaarde van de woning opneemt om bijvoorbeeld de mogelijkheid te creëren eerder te kunnen stoppen met werken. Een andere gedachte is die gave reis te boeken, studie te kunnen betalen voor de kinderen of de aankoop van een woning van de kinderen te helpen financieren. Er zijn vele mogelijkheden, veel meer vaak dan men denkt.

Maar het belangrijkste: iedereen kent twijfel, angst of onzekerheid. Dat heeft een biologische verklaring. Maar laat je hier niet door leiden. Zie je twijfel onder ogen, ga ermee aan de slag en maak je plan. Durf vanuit dit perspectief te leven, wees pro actief en durf je hierbij vooral ook te laten spiegelen. En juiit dat laatste vinden wij zo gaaf om te doen. Emotie omzetten naar inzicht en een intelligente keuze. Gewoon lekker adviseren. Jullie weten ons te vinden.

Een financieel levensplan combineren met inzicht in en kennis van de cijfers. Dat is volgens ons het fundament van “gewoon lekker leven en ondernemen”. Bovenop dit fundament inspireren wij o.a. ondernemers met het maken van hun bedrijfsplan. Afgelopen week ontstond tijdens één van deze sessies een mooi inzicht welke wij graag delen.

Al jaren geleden ontmoetten wij marketeer Jos Burgers. Jos is een bekend spreker in zijn vakgebied en weet zijn kennis met Brabantse humor te brengen. Jos is tevens schrijver van o.a. het boek “no budget marketing”. Een opvallende titel voor een marketeer. Immers de verdienste van een marketeer komt van het reclamebudget van een bedrijf, toch? En als dan juist deze specialist een boek schrijft over “no budget marketing”, zijn wij benieuwd naar de inhoud.

Samenvattend is de boodschap van Jos de simpele en alom bekende conclusie: de beste reclame is een tevreden klant. En niet zomaar een tevreden klant. Nee! Een klant die zo tevreden is dat hij/zij zijn of haar ervaringen actief deelt met zijn of haar omgeving. Simpel en logische conclusie, maar hoe komt het dan toch dat vele bedrijven grote bedragen uitgeven aan marketing, reclame, social media campagnes. Ook daar is een eenvoudige conclusie bij te maken. Het is gemakkelijker en kost minder energie om geld aan een ander te geven en deze verantwoordelijk te houden voor jouw groei en omzet. Als je bedrijf dan niet groeit, kan je gemakkelijk die ander de schuld geven. Zelf heb je het toch uitbesteed?!

Ons brein is gemaakt om de gemakkelijkste weg te kiezen. Uitbesteden en zelf geen verantwoordelijkheid nemen, past daar prima bij…..met alle gevolgen van dien. Teleurstelling, vervelende gesprekken en vervolgens weer tijd stoppen in een ander reclamebureau.

Wat is de oplossing? Onderneem! Neem je verantwoordelijkheid en zorg dat iedere klant of gast zo tevreden is dat deze zijn of haar ervaring deelt met velen. Wat is jouw unieke waarde? Wat kan jij wat een ander niet kan? Wat durf jij jouw klanten of gasten te beloven wat alleen jij durft? Waarom zou iemand klant bij jou moeten worden? Weet jouw team dit ook? Kortom: wat is jouw plan?

Al jaren begeleiden wij ondernemers met het opstellen van een bedrijfsstrategie op één A4. In een aantal energieke sessies, ontstaat stap voor stap de unieke waarde van het product of dienst. Door dit plan gezamenlijk met je team van medewerkers te maken ontstaat gezamenlijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijk doel. Geen opgelegd doel door “de baas” waar iedereen ja tegen zegt en vervolgens “nee doet”. Nee, een gezamenlijk gecreëerde visie met een duidelijk doel en prioriteiten voor ogen. Het klinkt logisch om iets dergelijks te hebben, maar weinig MKB ondernemers hebben een dergelijk plan.

Een belangrijke vraag in deze tijd is hoe goede medewerkers te vinden en te binden. De eerste tegenvraag die wij stellen: wat is je plan? Wat heb je te bieden? Waarom zou men bij jou komen werken en niet bij een ander? En laat dan salaris het laatste argument zijn alstublieft.

En wat ontstond afgelopen week als inzicht tijdens één van deze sessies? De vraag durven stellen: vertrouw je mij? Wie durft deze vraag te stellen aan zijn of haar klant? De prijs voor een product of dienst is regelmatig onderwerp van discussie. Wat is een eerlijke prijs? Daar is geen definitie van. En wat wil de klant betalen? De laagste prijs? Als er geen onderscheidend vermogen is in de markt, is het enige concurrentiemiddel de prijs. Gevolg is dat je steeds harder gaat werken voor minder marge. Frustratie, teleurstelling en verlies aan passie ligt als gevaar om de hoek. Wanneer je onderscheidend bent, echt waarde creëert en je klant blij maakt, is prijs van ondergeschikt belang (uiteraard binnen een bepaalde bandbreedte). Als een (potentiële) klant vraagt naar je prijs, vraagt naar korting of vraagt naar meer diensten, heeft deze klant waarschijnlijk (nog) niet de overtuiging dat jij de waarde levert voor de prijs die de klant gaat betalen. Tijdens een strategiesessie deze week vertelde de ondernemer het voorbeeld hoe zij reageerde. En dat is met de vraag: vertrouw je mij? Hoe krachtig is deze vraag! Hier zit alles in! Lef, vertrouwen en energie. Onbewust maakt jouw klant in zijn of haar brein de keuze om met jou in zee te gaan. Onbewust voelt jouw klant of jouw stelling oprecht is en zal vervolgens voor jou kiezen. Weg moeilijke gesprekken en hoera voor jouw marge. Maar realiseer: alles valt of staat met jouw waarde. Een mooie strategie gewenst!

De eerste maand van het jaar vliegt voorbij. Deze eerste maand staat bij ons vooral in het teken van “de blauwe enveloppe”. En we weten natuurlijk allemaal wat we bedoelen met die kleur enveloppe. Een brief van de belastingdienst.

Hoe is het afgelopen jaar geweest voor jou als ondernemer? Meer winst gemaakt dan gebruikelijk? Meer geïnvesteerd? Of juist minder door de Corona gevolgen? De belastingdienst werkt bij het bepalen van de te betalen belasting (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting) met “voorlopige aanslagen”. En zeker door de Corona periode waar we doorheen gaan, kunnen de voorlopige aanslagen fors verschillen van de daadwerkelijk te betalen belasting. Dit kan zowel fors meer zijn als fors minder.

We constateren o.a. dat verschillende ondernemers hun voorlopige aanslag naar 0 hebben gezet het afgelopen jaar om “liquiditeit” te creëren en te kunnen overleven. Gelukkig bleek voor veel ondernemers het afgelopen jaar financieel beter dan gedacht tijdens een crisis. Maar dit betekent natuurlijk wel dat over afgelopen jaar alsnog (fors) belasting betaald moet worden. Daarbij zijn bij de meeste ondernemers de “voorlopige aanslagen” voor 2022 binnengekomen. Kloppen deze wel? Of is het teveel of juist te weinig?

Wij constateren wederom bij de nieuwe klanten die wij de afgelopen tijd hebben mogen verwelkomen dat het te vaak onduidelijk is hoeveel belasting betaald is en zou moeten worden. Nagenoeg iedere nieuwe klant heeft geen antwoord op de vraag of de voorlopige aanslagen er überhaupt zijn en afdoende zijn. Wat betekent dit dan voor jou, vragen wij dan? Het geeft toch wel wat onrust en beperkt me in mijn financiële bewegingsvrijheid, krijgen wij als antwoord.

Daarom zijn wij de afgelopen weken volop bezig geweest met de voorlopige aanslagen 2022 en constateren dat onze unieke aanpak door de financiële planning privé te combineren met de zakelijke boekhouding er ieder kwartaal inzicht en grip is op het resultaat en de te verwachte betalen belasting. Inzicht, duidelijkheid, rust. Dat is wat wij willen creëren en merken dat dit lukt. Fijn.

D.m.v. onze “X en Y” overzichten die wij ieder kwartaal versturen ontstaat deze grip en zullen onze klanten geen verrassingen hebben m.b.t. de blauwe enveloppe. Voor ons heel normaal, maar bij onze nieuwe klanten merken wij dus dat dit nog steeds niet gebruikelijk is.

Heb jij vragen over jouw aanslagen? Weet jij niet hoe je ervoor staat? Neem dan vooral contact op. Wij weten namelijk dat inzicht en grip op je cijfers en bewust hiermee omgaan richting o.a. de belasting één van de pijlers is om de juiste beslissingen te kunnen nemen. En zeker in een wereld die ontzettend snel veranderd en alleen maar sneller zal veranderen is dit inzicht volgens ons cruciaal om flexibel, snel en passend te kunnen handelen.

De afgelopen weken zijn wij dus vooral intern hard bezig geweest om het juiste fundament te creëren. De komende tijd zullen we gewoon weer lekker ons naar buiten gaan richten om te verbinden, adviseren,  en inspireren.

Een van de drie pijlers van Gewoon Lekker Leven is beleggen/vermogensbeheer. Waarom? Omdat wij al meer dan 10 jaar zien dat pensioen/financiële onafhankelijkheid opbouwen nauwelijks te doen is met sparen. Een voorbeeld:

Je bent nu 45 jaar oud, ondernemer en wilt op 65 jarige leeftijd kunnen stoppen met werken. Je bent al langere tijd ondernemer dus hebt geen/nauwelijks pensioen opgebouwd in loondienst. De AOW zal pas na 70 jarige leeftijd ingaan en bedraagt ook maar ca. 10.000 euro per jaar (gehuwden). Er is dan al snel 1 miljoen euro benodigd om “gewoon lekker te kunnen leven” van 65 tot 90 jarige leeftijd (25 jaar x 40.000 euro). Als dit bedrag gespaard wordt op een bankrekening tegen 0% rente, dient gedurende de komende 20 jaar logischerwijs 50.000 per jaar gespaard te worden. Indien prudent belegd wordt, blijkt uit het verleden gemiddeld jaarlijks 4% beleggingsrendement prima mogelijk te zijn en wordt het te sparen jaarbedrag al verlaagd naar 32.000 euro. Voor het gemak houden we in deze berekening bij het bepalen van het doelkapitaal geen rekening met waarde in onroerend goed, waarde bedrijf etc. We willen vooral laten zien dat beleggen voor de meeste mensen noodzakelijk is om het benodigde pensioenkapitaal bij elkaar te sparen.

80% van onze klanten beleggen dan ook via ons. Dat brengt een behoorlijke verantwoordelijkheid met zich mee! Al jaren hebben wij de filosofie van de wetenschap omarmt. Hieruit blijkt dat als je belegd er dimensies zijn die meer rendement opleveren. Deze dimensies zijn bij de meeste van onze klanten ondertussen bekend en als dit niet zo is en er is interesse in, laat het vooral weten en we lichten deze graag toe.

Naast deze dimensies die zorgen voor een hoger rendement is er vanuit onszelf, maar ook vanuit steeds meer klanten de wens om vooral duurzaam te beleggen. We beseffen allemaal ondertussen dat er echt iets moet gebeuren voor het klimaat om onze aarde leefbaar te houden. Wat kan ik doen? Wat kan mijn geld doen?

Wij zien onze verantwoordelijkheid m.b.t. het beleggen van het vermogen van onze klanten tweeledig: allereerst zorgen voor een passende risico/rendementsverwachting om de kans op het behalen van het doel van financiële onafhankelijkheid te optimaliseren en daarbij zo veel mogelijk duurzaam beleggen. Duurzaam beleggen is echter ingewikkeld. Vaak was deze oplossing duur en spreiding lastig waardoor risico’s toenemen en verwacht rendement lager wordt. Uiteraard zijn bepaalde bedrijfstakken binnen onze beleggingsfilosofie uitgesloten (b.v. kernwapens, gokken, alcohol, tabak, pornografie). De wens naar meer impact is groot en wij zijn blij dat de laatste jaren wij onze beleggingsportefeuilles enorm hebben kunnen verduurzamen.

Onze beleggingspartner Dimensional is wereldwijd een grote speler geworden. Veel data hebben zij op het gebied van duurzaamheid. Overwegingen die tegenwoordig bepalend zijn voor duurzame keuzes zijn: de impact van bedrijfsemissies op het milieu, inclusief de broeikasgassen en eventuele emissies van fossiele brandstoffen. De laatste jaren hebben wij met de kennis van Dimensional keuzes kunnen maken om een duurzame beleggingsportefeuille op te bouwen waarbij het risico en rendement gelijkwaardig is aan de minder duurzame beleggingsvariant. Trots zijn wij dat gemiddeld meer dan 80% van de beleggingen nu duurzaam zijn. Zo rendeert het pensioenkapitaal van onze klanten niet alleen voor hen, maar ook voor een betere wereld.

Dit jaar beloofd wederom een mooi beleggingsjaar te worden. Rendementen vanaf 1 januari tot 1 oktober laten percentagens zien tussen de 10 en 15% (neutrale en offensieve portefeuille). Regelmatig sparren wij met onze klanten over de keuze van beleggen in onroerend goed, vermogensbeheer, verstrekken van leningen. Traditioneel kiezen velen voor beleggen in onroerend goed. Onze filosofie is vooral te spreiden en zorgen dat geld snel “liquide” beschikbaar kan zijn. Lange termijn beslissingen blijken ook altijd beter dan korte termijn speculaties. En wat vinden wij dan van nieuwe ontwikkelingen, zoals de bitcoin? Daar komen we een volgende keer op terug. Interesse om verder te sparren over bovenstaande onderwerpen? Laat het vooral weten.

Afgelopen dinsdag was het weer de derde dinsdag van September: Prinsjesdag dus. Wederom een sobere variant wegens het Corona virus. Het leek alsof onze Koning echt mee wilde doen aan de sobere sfeer, politieke strubbelingen en inhoud van de troonrede. Meerdere keren stokte zijn verhaal, excuseerde zich bij het foutief oplezen van sommige woorden en klonk weinig inspirerend en overtuigend.

Waar is de glimlach? Waar is de inspiratie? Waar is het vertrouwen dat wij Nederlanders kunnen hebben in een prachtig land? Niet in de politiek, dit keer niet bij de koning en ook niet bij de inhoud van de troonrede dus. Er wordt met geld gesmeten alsof het niks is, maar wat er echt mee gaat gebeuren is ongewis. Wat weten we wel? Wat zijn gevolgen die (nagenoeg) zeker ingaan?

De inkomstenbelasting daalt iets in de eerste schijf (van 37,1% naar 37,07%) en een belastingvoordeel wordt ingevoerd voor de vennootschapsbelasting (je mag meer winst maken – 395.000 euro t.o.v. 245.000 – tegen het tarief van 15% in de eerste schijf).

Al langer wordt gesproken over het verplichtstellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP-ers. Vanaf 2024 zou deze verplicht worden, maar over het hoe en wat is nog niks bekend. Een tweede regeling om het verschil tussen werknemers en ZZP-ers te verkleinen is het structureel verlagen van de zelfstandigenaftrek van 6.670 naar 3.240 euro in 2036.

Alhoewel elektrisch rijden gestimuleerd wordt, wordt deze stimulans wel minder komend jaar. De fiscale bijtelling voor elektrische auto’s aangeschaft in 2022 is 16% i.p.v. 22% tot de cap van 35.000 euro.

Verder worden er dus grote bedragen genoemd voor onderwijs, woningbouw, verduurzaming, de zorg…..maar hoe dit ingevuld wordt, mag het volgende kabinet verder gaan invullen…..en er wordt vooral geduld en vertrouwen gevraagd……

Hoe denken wij met Gewoon Lekker Leven over de maatregelen, de politieke situatie en toekomstvoorspellingen? Wij nemen graag het heft in eigen handen. Op de politieke situatie hebben wij geen invloed. Waar hebben wij wel invloed op? Op onszelf! Zelf initiatief nemen in positieve ontwikkeling, grip op onze (financiële) situatie en die van onze klanten en vooral blijven inspireren. Hoe vullen wij dit o.a. in? Donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober hebben wij voor ons team twee inspiratiedagen gepland. Ons kantoor zal daarom deze dagen gesloten zijn. Uiteraard zijn wij voor spoedgevallen bereikbaar op het mobiele telefoonnummer van Pieter en Maurice. Daarbij kan een mail gestuurd worden welke wij eind van de dag zullen bekijken.

Na deze dagen zullen wij onze inzichten en plannen graag met jullie delen, want met een glimlach willen wij er voor jullie zijn om “gewoon lekker te leven”, in welke situatie dan ook.

Een belangrijke boodschap wil ik meegeven in deze blog. Er komt in bijna ieders leven een moment dat je heel veel geld hebt, te veel geld zelfs. Terwijl velen werk doen wat ze niet echt leuk vinden, maar blijven “ploeteren” omdat de vaste lasten toch betaald moeten worden, krijgen ook zij vaak te maken met een moment dat er te veel geld is……helaas is dat moment dat je het ook niet meer nodig hebt: namelijk op het einde van je leven als je je fijne woning (zonder of met nauwelijks hypotheek belast) wordt verkocht en je verhuisd naar een verzorgingshuis.

De laatste maanden zien wij een groei van mensen van boven de 60 jaar oud die ons kantoor weten te vinden. Vaak gestuurd door vrienden of door hun kinderen. Wat is een belangrijke vraag voor hen? We willen onze “zaken” op orde hebben en hebben nog enkele wensen voor onze laatste levensfase. Een groot hoera voor deze groep mensen! Mensen die de drempel over durven stappen, hun levensplan in eigen handen nemen en een prachtige periode willen maken van deze tijd. En dat er veel meer mogelijk is dan gedacht, blijkt iedere keer weer!

Wat gaat er helaas te vaak mis? Mensen zijn geprogrammeerde gewoontewezens en een belangrijk geprogrammeerde overtuiging is voor deze groep dat schulden afgelost moeten worden. Dit betekent dat maandelijks een fors bedrag betaald wordt om aan het einde van ons leven geen hypotheek of andere schulden meer te hebben. Wat gebeurd er dus als we ons huis op late leeftijd verkopen en het verzorgingstehuis ingaan? Veel geld op de bankrekening, maar vaak weinig energie en vitaliteit meer om er wat mee te doen. In een nog slechter geval komt deze fase er überhaupt niet en overlijdt men met de woning in eigendom en hypotheekvrij. Veel geld “in de stenen” noemen wij dat. En dan ook nog een blauwe enveloppe voor de nabestaanden om erfbelasting te betalen.

Wat zijn interessante gespreksonderwerpen met de groep klanten vanaf ongeveer 60 jaar? Ze willen zaken goed regelen! In eerste instantie denken ze vooral aan anderen, want zo zijn ze geprogrammeerd. Gedurende het gesprek leiden wij ze om vooral ook na te denken wat ze zelf nog willen. Na enige tijd komen mooie dromen, wensen en verlangens naar boven. Nog die mooie reis maken, een modern en levensloopbestendige woning betrekken, een camper kopen, geld schenken aan de kinderen……..dromen durven doen is een mooi boek van Ben Tiggelaar en vooral geschreven voor ondernemers en managers. Echter voor deze mooie groep mensen geldt de inhoud van dit boek ook en wat gunnen wij ze dit ook! En wat blijkt? Na het inzicht geven in hun persoonlijk financieel plan blijkt nagenoeg altijd meer mogelijk dan gedacht. Het enige wat nodig is, is een duwtje in de rug en het geven van vertrouwen: je kan die reis maken, jullie kunnen die woning kopen, etc.

Oplossing is regelmatig het opnemen van “overwaarde” op de woning. Dat betekent dat we een nieuwe hypotheek moeten afsluiten, horen wij regelmatig. En dat druist in tegen het geprogrammeerde gevoel en gedrag. Door te begrijpen waar dit gevoel vandaan komt en d.m.v. het financieel plan kunnen wij inzicht bieden waarom dit juist zorgt voor “gewoon lekker leven”. Het “moeten” aflossen van schulden blijkt een geprogrammeerde overtuiging die niet per definitie de juiste is.

Wij realiseren ons dat ieder mens en iedere situatie anders is. Iedereen heeft andere overtuigingen en wensen. Daarom is ons vak zo geweldig: Op zoek gaan naar belemmerende overtuigingen en vervolgens onderzoeken, vaststellen en realiseren van de invulling van “gewoon lekker leven” voor onze klanten. En dat geldt dus zeker ook voor de 60 plussers.

In het gedachtegoed van Ben Tiggelaar: “dromen durven doen”: Stap over de drempel, kom eens een kop koffie drinken en laat je verrassen. Herken je dit verhaal bij je ouders, vrienden, familie? Inspireer ze en laat ze bij ons eens koffie komen drinken. Een inspirerend gesprek gegarandeerd en uiteraard geheel vrijblijvend. Iedereen gewoon lekker leven, is en blijft ons motto.

Het is alweer half juli en dat betekent voor vele bedrijven dat de “halfjaarcijfers” bekend zijn. Hoe is het gegaan het afgelopen half jaar? Goed, redelijk of slecht?

Opvallend is dat de vele ondernemers die wij spreken hun “gevoel” wel uitspreken, maar als we vervolgens vragen op wat dit gevoel gebaseerd is we een groot vraagteken zien. Welk bedrag is nodig om “gewoon lekker te leven”, nu en in de toekomst. Dit bedrag, welke ontstaat vanuit het financieel plan, vormt de basis om de cijfers van je bedrijf te kunnen spiegelen naar het goed, redelijk of slecht.

Nog steeds laten vele ondernemers zich leiden door het saldo op de bank, omzetcijfers uit het verleden of de agenda die wel of niet vol is. Waar gaat het mis? Volgens ons gaat het vaak mis bij de begeleiding van ondernemers. Accountants en boekhouders zien het als hun taak om ieder kwartaal de BTW aangifte voor hun klanten te realiseren. Als deze is ingediend, is het werk af. Of toch niet?

Volgens ons dus niet. Voor de BTW aangifte is het “slechts” nodig om alle verkoop- en inkoopfacturen te boeken. Hiermee ontstaat dus geen inzicht in de actuele cijfers. Immers het verwerken van de lonen en het meenemen van de afschrijvingen zijn twee voorbeeldposten die voor de BTW aangifte niet van belang zijn. Wij zien dan ook regelmatig dat deze posten slechts jaarlijks verwerkt worden als de jaarrekening opgesteld wordt. Deze jaarrekening wordt nog steeds vaak opgesteld in de maanden september en oktober van het volgende jaar. Wat betekent dit? Geen actueel inzicht in de cijfers. En als er dan keuzes gemaakt moeten worden t.a.v. groei, investeringen, nieuwe medewerkers en bij de vraag of het echt goed, redelijk of slecht gaat, is een eenduidig antwoord niet mogelijk.

Ondernemen o.b.v. gevoel is een logisch gevolg. Vanuit de wetenschap van de werking van ons brein weten we de gevolgen ervan. Ondanks het feit dat velen zeggen meer “op gevoel” te willen doen, moeten wij hen teleur stellen. De wetenschap laat zien dat ons “gevoel” voor 80% gebaseerd is op ons DNA en de ervaringen die wij hebben opgedaan tijdens onze eerste 8 levensjaren. Laten we dit ons “archiefkast” noemen. Deze archiefkast is tijdens onze eerste 8 levensjaren gevuld met goede informatie, maar ondanks de ongetwijfeld goede bedoelingen van alle mensen om ons heen, ook met de verkeerde. Waarom stap je regelmatig in dezelfde valkuil? Hoe komt het dat sommigen succesvol zijn, maar de meesten regelmatig falen? Omdat ons gedrag voor het grootste gedeelte onbewust is en een herhaling van ons verleden. Dit is onze biologische manier van leven en zonder de juiste kennis blijven we dus voelen, denken en handelen zoals we altijd deden. En wat betekent dat voor de gevolgen? Ook deze veranderen minimaal.

Hoe gevaarlijk is bovenstaande? Zeer gevaarlijk volgens ons! De wereld veranderd immers sneller en sneller! En als we blijven doen wat we altijd deden, krijgen we niet meer wat we altijd kregen. De wereld verandert namelijk wel dus we zullen ons altijd moeten aanpassen, of we dat nu leuk vinden of niet. Gelukkig is ons brein neuro plastisch en daarmee kunnen we als mens veranderen.

Wat heeft dit met de cijfers van je bedrijf te maken en waarom zou iedere accountant/boekhouder deze kennis moeten hebben? Als we beseffen dat veranderen lastig is en pas gebeurd vanuit urgentie, kunnen actuele cijfers de intrinsieke motivator en geheugensteun zijn voor de ondernemer om continu mee te gaan met de nieuwe wereld. De accountant/boekhouder die zorgt dat cijfers actueel zijn en deze kan en durft te spiegelen, kan zorgen dat de ondernemer met een vaste regelmaat bewust gemaakt wordt van waar hij of zij daadwerkelijk staat. Dit gecombineerd met je plan waar je naartoe wilt, zorgt voor inzicht en de mogelijkheid om doelen te stellen om stap voor stap jezelf en je organisatie organisch aan te passen aan de wereld waarin we leven. Aanpassen is logisch waarbij je missie altijd blijft bestaan. Interessant dat de stoffige accountant/boekhouder van vroeger de inspirerende taak mag gaan hebben naar de toekomst. Hoe kijk jij naar jouw cijfers?

Prijzen van veel grondstoffen en agrarische producten schieten omhoog door tekorten. Voorbeelden:

 • In een jaar tijd steeg de houtprijs met 280%
 • Marjan van Loon van Shell Nederland stelde onlangs dat de prijs van een liter benzine boven de 2 euro kan uitkomen
 • De prijs van onze koffie zal de komende tijd fors hoger worden, omdat de inkoop van een kilo arabica bonen (meest gewilde koffiesoort) van 3 euro naar 4 euro per kilo is gegaan

Hoe komt dit en welke betekenis heeft dit voor jou en jouw bedrijf en hoe zou je hierop kunnen reageren?

De oorzaak is redelijk eenvoudig uit te leggen. Allereerst is er simpelweg een enorm tekort aan grondstoffen en agrarische producten, met name veroorzaakt door het snelle economische herstel waar het aanbod nog niet op is aangepast. Daarnaast zijn er volop logistieke problemen om de grondstoffen in Europa te krijgen. Ten slotte speculeren diverse beleggers door het kopen van grondstoffenfutures.

Gevolgen zijn dat de prijzen (fors) hoger worden. Degene die momenteel een huis wil kopen of wil verbouwen zal dit zelf gemerkt hebben. Ondernemers die producten maken, worden geconfronteerd met fors hogere inkoopprijzen en zullen een plan moeten hebben om rendabel te kunnen blijven. Je prijs verhogen is natuurlijk de gemakkelijkste en misschien meest voor de hand liggende optie, maar vraag is of dit vanuit je voorwaarden zomaar kan, of je klant het accepteert en wat je concurrent doet.

Bovenstaande informatie is volop te lezen in financiële kranten en bladen. Daarnaast zijn er vele kenners te vinden via het internet en kunnen dagen gevuld worden met het luisteren naar Podcasts met experts op het gebied van “inflatie”. Gaat de rente snel omhoog? Is geld straks niks meer waard? Is investeren in onroerend goed, goud of andere edelmetalen verstandig? Is de cryptocurrency de uitkomst? Ik kan jullie de tijd besparen om alle verhalen van de “experts” te gaan volgen. Graag benoem ik onze Klaas Knot (directeur Nederlandsche Bank en lid Raad van Bestuur ECB). Klaas verwacht dat de huidige hogere inflatie niet van tijdelijke aard is terwijl de ECB dit wel verwacht. Conclusie: niemand die het weet! En wij dus ook niet!

Wat kan ik dan wel doen? Simpel! Wat is jouw plan? Is jouw plan toekomstbestendig? Kan jouw plan tegen een stootje? Wat is het bestaansrecht van jouw bedrijf?

Laat ik starten met het eerste. Kan jij met jouw huidige financiële positie “gewoon lekker leven” en ben jij onderweg om financieel onafhankelijk te worden? Ofwel: ben jij een passende en flexibele buffer aan het opbouwen welke gebaseerd is op meerdere pijlers? Dan kan je gerust een stootje hebben! Een andere interessante vraag is welk bestaansrecht jouw bedrijf heeft. Is deze gebaseerd op prijs en snelheid of o.b.v. echte toegevoegde waarde, passie en plezier? Ik ben overtuigd dat als je bestaansrecht gebaseerd is op het laatste jezelf en je organisatie flexibel zullen zijn en zich organisch kunnen aanpassen aan de veranderingen in de wereld.

De missie van je bedrijf blijft immers altijd overeind. De weg ernaartoe zal continu veranderen, omdat de wereld immers verandert. En de snelheid waarmee de wereld verandert is snel en zal volgens mij alleen maar sneller gaan worden. Wat is de missie van jouw leven en/of bedrijf? Wat zijn jouw kernwaarden die altijd van toepassing zijn en van waarde kunnen zijn voor anderen? Als jij deze kent en tot uiting weet te brengen, ben ik overtuigd dat het lokale MKB de winnaar kan worden van de huidige en toekomstige economische realiteit. Grondstoffen en arbeid inkopen vanuit verre oorden, blijkt heel kwetsbaar, milieu onvriendelijk en weinig zingevend. De lokale, gepassioneerde ondernemer die weet wat hij of zij doet, zal de winnaar zijn van de toekomst. Echt!

En daarmee komen we direct tot de definitie van succesvol ondernemerschap zoals ik het zie: Doe wat je goed kan en leuk vind en transformeer dit in het voordeel voor anderen. Factureren of je product verkopen is daarna een logisch gevolg, in welke financiële wereld we ook leven: recessie of expansie, crisis of bloei, inflatie of deflatie.

Dus: hoe ziet jouw missie eruit?

“We verwachten dat de huizenprijzen dit jaar met ruim 10% gaan stijgen”. Vele woningmarktmonitoren laten enorme stijgingspercentages zien. Het CBS spreekt over de hoogste prijsstijging van koopwoningen in bijna 20 jaar tijd. Wat betekent dat voor jou? Geeft dit kansen? Wij zien het als een uitdaging om regelmatig “buiten de lijntjes” te kleuren en oplossingsmogelijkheden te bieden die menigeen niet ziet.

Een gedachte die wij ondernemers meegeven is gebruik te maken van de waardestijging. Zoals alom bekend is de grootste uitdaging voor vele ondernemers het financieren van de start of groei van het bedrijf. Ook de aanschaf van onroerend goed, materiaal en het vinden en binden van personeel vraagt vaak om een kapitaalinjectie. Enkele blogs eerder schreven we al over de nieuwe mogelijkheid voor het MKB om te financieren vanuit eigen vermogen i.p.v. vreemd vermogen. Op onze site is deze blog terug te lezen. De huidige prijsstijging van de woningen biedt echter ook deze ondernemers een kans!

Werkelijk dagelijks hebben wij momenteel gesprekken op kantoor over de mogelijkheden die de huidige overwaarde op de woning biedt. Een dogma moet dan eerst doorbroken worden: lenen is niet goed, aflossen moet zo snel mogelijk, aflossingsvrij is gevaarlijk.

Een interessante vraag die wij regelmatig stellen is: wanneer heb je het meeste geld op je bankrekening? Als je dood gaat. Vele voorbeelden kennen wij van mensen die tussen de 80 en 90 jaar oud zijn, hun hypotheekvrije woning verkopen om de laatste jaren te wonen in een verzorgingsinstelling. De woning wordt verkocht en de waarde komt volledig op de bankrekening terecht. Zoveel geld hebben de meeste mensen nooit op hun rekening gehad als op dat moment. Genieten is er dan helaas vaak niet meer bij. De mooiste jaren zijn voorbij en velen komen binnen enkele jaren te overlijden waarbij vooral de fiscus (erfbelasting) de gelukkige is.

Het alternatief is de overwaarde die “vastzit” in de stenen “cash” te maken: ofwel het opnemen van (een deel van) de overwaarde. Dit bedrag kan gebruikt worden als kapitaalinjectie in het bedrijf. Zonder dat externe financiers nodig zijn, kan je op deze manier je eigen financier zijn en de “status quo” waar vele ondernemers mee te maken hebben doorbreken. Vele ondernemers hebben immers een kapitaalinjectie nodig om met zijn of haar bedrijf naar een volgende fase te gaan. En juist dat geld, is een veelgehoord obstakel. Of het een echt obstakel is, of een “intelligent verzonnen” reden om het spannende avontuur van groei niet aan te hoeven gaan, is natuurlijk een heel andere kwestie en vanuit het brein bezien eenvoudig te doorgronden. Hierbij willen wij aangeven dat het obstakel “geld” vaak geen obstakel hoeft te zijn. Uiteraard kan de overwaarde ook gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals: eerder stoppen met werken, geld schenken aan kinderen, de wereldreis maken die op de bucket list stond, de woning verbouwen of een nieuwe kopen, ofwel: gewoon nog lekkerder leven.

Betekent dit dat wij voorstander zijn van zoveel mogelijk lenen en zo veel mogelijk spenderen? Nee, natuurlijk niet! Alles conform jouw “gewoon lekker leven” plan. Een plan dat laat zien dat je de huidige lasten nu kan betalen maar ook later in de toekomst. Inzicht, grip en rust waarbij de gedachte is dat we nu vooral kunnen genieten van ons geld en tegelijk moeten zorgen dat we later geen tekorten hebben (maar ook geen onnodig overschot). Bovenstaande blijkt voer voor interessante gesprekken en discussie. Met plezier luisteren wij ook naar jouw gedachtes!

MKB financiering:  inspirerend alternatief en oplossing?!

Heb jij als MKB ondernemer geld nodig of al eens geld nodig gehad? Wat zijn jouw ervaringen met de mogelijkheden om aan geld te komen? Vele ondernemers die wij spreken zijn ontevreden over de mogelijkheden bij hun “huisbank” en zijn nog onbekend of huiverig voor alternatieve vormen van financieren. Wat heeft dit voor gevolgen?

Zeker in tijden van crisis, maar ook voor ondernemers die bijvoorbeeld willen starten of doorgroeien, is geld een veel gehoorde reden waarom het bedrijf niet loopt zoals het zou kunnen. Een tekort aan liquiditeit zorgt veelal voor stress: crediteuren kunnen niet op tijd betaald worden, gekort wordt op het ondernemerssalaris en wellicht kan personeel ook niet betaald worden. Stress is slecht voor ons immuunsysteem en creativiteit waardoor de kans dat het bedrijf gaat floreren alleen maar kleiner wordt. Geld is vaak een oorzaak van een negatieve spiraal waarbij het logisch is dat de stress van de zaak naar huis wordt meegenomen. En dat is het tegenovergestelde wat we ons voorstellen van ondernemerschap. We willen immers ondernemen vanuit vrijheid, passie en creativiteit.

Al jaren zien wij bovenstaand fenomeen gebeuren bij ondernemers, waaronder bij sommige van onze klanten. Wij trachten hen zo goed mogelijk te helpen bij de verschillende mogelijkheden van financiering. Omdat de “huisbankier” vaak veel voorwaarden heeft en regelmatig erg traag is, worden alternatieve vormen van financieren gebruikt. Zo hebben wij het voorrecht een groep vermogende klanten te hebben die regelmatig investeert in andere klanten van ons die geld nodig hebben. Waardevol en inspirerend vinden we dit. Ook kan gebruik gemaakt worden van andere financieringsvormen als lesase, crowdfunding, etc. Probleem vaak van deze laatste vormen is dat de rente behoorlijk hoog kan zijn en de aflossingstermijnen kort. Dit betekent een maandelijkse financiële last die kan drukken op de liquiditeit en ook kan zorgen voor de reeds benoemde stress. Een plan met liquiditeitsbegroting kan uitkomst bieden, maar laat soms ook zien dat de situatie spannend kan worden.

Is er dan echt geen alternatief voor al die gepassioneerde MKB ondernemers die echt waarde creëren en moeten opboksen tegen de “grote” bedrijven? Vanaf het begin van de oprichting van het New Financial Forum van vriend Willem Vreeswijk zijn wij ambassadeur. Dit forum heeft als doel een nieuwe economie te creëren en vele interessante initiatieven komen langs. Zo kwamen wij dit jaar in contact met een inspirerend alternatief voor financieren voor het MKB. Wat is het grote probleem van het MKB? Zowel de mogelijkheid tot financieren als bij financieren de hoge aflossingsdruk. En hier is een oplossing voor! Niet geld ophalen met vreemd vermogen en hoge aflossingslasten, maar geld ophalen met eigen vermogen zonder aflossingsverplichtingen. Net zoals beursgenoteerde bedrijven dit doen, is deze mogelijkheid nu ook realiseerbaar voor het MKB. Wat kan dit betekenen en hoe werkt dit?

Veel MKB ondernemers hebben “fans” als klanten en medewerkers. Wat is er mooier als je van je klanten en/of medewerkers of andere geïnteresseerden “mede” aandeelhouders maakt? Je geeft aandelen uit welke zij kunnen kopen. Dit geld komt direct op je bankrekening terecht waarmee ja kan gaan ondernemen. Direct liquide beschikbaar en geen aflossingsverplichtingen. Welk verschil kan dit voor jouw bedrijf maken?

Er zijn al voorbeelden van bedrijven die tussen de 75.000 en 2 miljoen euro ophaalden! Het werkt dus echt. Heb jij als MKB ondernemer geld nodig om te starten, door te groeien of wil je een deel van je “pensioen” al veilig stellen en wil je graag medewerkers, klanten, investeerders en andere belangstellenden op een unieke manier binden aan je bedrijf? Dan is deze wijze van financieren een zeer interessante.

Uiteraard zijn er vele “details” die geregeld moeten worden, zoals:

 • Welk dividend ga je betalen?
 • Hoe zit het met eventueel zeggenschap?
 • Welke fiscale consequenties heeft dit voor je bedrijf?
 • ……

Er is een duidelijke structuur en plan van aanpak voor bovenstaande. Wij zijn zeer enthousiast over dit concept. Heb jij geld nodig voor jouw bedrijf? Spreekt bovenstaande je aan? Met plezier gaan we het gesprek over deze unieke mogelijkheid aan zodat jij “gewoon lekker kan ondernemer en gewoon lekker kan leven”.

Blijft de rente laag? Kan aflossingsvrij lenen nog? Hoeveel zou ik eigenlijk kunnen lenen? Wat is dan mijn maandlast?

De hypotheek is altijd al een interessant gespreksonderwerp geweest, maar het afgelopen jaar is de interesse in een gesprek over “de hypotheekmogelijkheden” fors gegroeid. Bijzonder zijn de vele meningen, overtuigingen en gedachtes die vooral gebaseerd zijn op opvoeding, nieuws vanuit de media en eigen ervaringen. Opvallend is het verschil in generaties: starters op de woningmarkt kijken (noodgedwongen) vooral wat ze “maximaal” kunnen lenen, doorstromers kijken hoe ze de hypotheek vooral kunnen inzetten om financieel lekkerder te leven en gepensioneerden denken vooral nog vanuit de gedachte de hypotheek af te lossen om geen schulden te hebben.

Nagenoeg iedereen maakt keuzes gebaseerd op gevoel. Laat dit gevoel voornamelijk “gevoed” zijn tijdens de eerste 8 levensjaren. Gevoel kan prima zijn, maar uit wetenschappelijk breinonderzoek blijkt dat in ons gevoel ook vele fouten zitten. Antwoord is daarom je gedachte, mening en overtuiging te toetsen: klopt deze wel?

Voorbeelden vanuit onze praktijk: 

De starter

Voor starters is de huidige woningmarkt natuurlijk een kwelling. Huizenprijzen stijgen hard, er is weinig aanbod en als er al een huis te koop komt in de categorie die je aanspreekt, dient veelal een bod gedaan te worden o.b.v. inschrijving. Gevolg is dat velen tot het maximale gaan of zelfs nog verder dan dat. Wij maken altijd met onze klanten een plan. Dit plan laat niet alleen de gevolgen zien voor de korte termijn, maar ook de lange termijn. Zo maakten wij mee dat een stel een huis wilde kopen en volgens de berekening van een gerenommeerde bank dit kon. Tijdens een gesprek bij ons op kantoor bleek dat ze naast de koop van een woning ook nog andere wensen hadden in de toekomst: kinderen krijgen en vervolgens minder werken. Kinderen kosten geld, dat weten we allemaal en als we minder gaan werken, zijn er logischerwijs minder inkomsten. Wat doet dit met de te betalen maandlast? Maximaal lenen zou tot gevolg hebben dat na het krijgen van kinderen volledig doorgewerkt zou moeten worden. Welke gevolgen zou dat kunnen hebben als de uitdrukkelijke wens was om juist dan minder te werken? Waarom vroeg de bank niet naar onze toekomstwensen wordt ons gevraagd? Een goede vraag is ons antwoord.

De ondernemer

Banken toetsen veelal o.b.v. de laatste drie jaarcijfers hoeveel geleend mag worden. Gek genoeg gebeurd dit bijna altijd achteraf. Je moet eerst een huis kopen en dan pas wordt beoordeeld of je de woning kan financieren. Dit betekent een lange tijd van onzekerheid. Met onzekerheid bekijk je de woningmarkt en ga je een bod doen. Als je het geluk hebt dat je bod geaccepteerd wordt, blijf je nog een tijd in onzekerheid tot de bank zijn finaal oordeel geeft. Is dit proces anders in te richten? Voor de ondernemers waarvan wij de boekhouding doen, weten wij dat de financiële cijfers altijd actueel zijn. Dit helpt! O.a. hierdoor zijn er mogelijkheden om vooraf meer duidelijkheid te krijgen en met vertrouwen op zoek te gaan naar een nieuwe woning. Er bestaat zelfs een mogelijkheid bij enkele van onze partners vooraf in gesprek te gaan. Het blijft bizar dat dit de uitzonderingen zijn.

Daarbij zien we dat velen een hypotheekvorm hebben waarbij de hypotheek volledig afgelost wordt. Dit zorgt voor een behoorlijke maandlast en voor sommige ondernemers voor een maandelijkse druk in deze Corona tijd. Waarom niet de hypotheek voor 50% aflossingsvrij maken? Dit scheelt behoorlijk in de maandlast! En is het erg als je bijvoorbeeld op je 60e nog een hypotheek hebt voor de helft van de waarde van je woning? Natuurlijk niet….als je tenminste een plan hebt voor je “gewoon lekker leven” vanaf pensioendatum. Liever geld flexibel beschikbaar dan vast in de stenen, is dan ook ons motto. Dit kan zorgen voor een fors lagere financiële druk en daarmee voor meer ruimte om weer te gaan ondernemen.

De pensionado

Steeds meer pensioengerechtigden kruisen ons pad, veelal gestuurd door hun kinderen. Vastgeroest in de gedachtegang van deze mooie groep mensen is dat de woning een interessante waarde vertegenwoordigd in de nalatenschap. “We willen onze kinderen graag iets nalaten”, is een veelgehoord argument. Maar als we de kinderen vragen wat zij belangrijk vinden, stellen zij: “dat mijn ouders maximaal genieten van hun leven”. Na gesprekken waarbij een plan gemaakt wordt, zijn verbouwingen om de woning levensloopbestendig te maken, lagere maandlast door te stoppen met aflossen, schenken met de warme hand, voorbeelden van uitkomsten. Daarbij worden zaken als testament om zoveel mogelijk erfbelasting in de toekomst te voorkomen standaard meegenomen. Wat een waardevolle trajecten zijn dit altijd en bijzonder dat geld een lastig te bespreken onderwerp is binnen de familie, maar bij ons op kantoor dit “taboe” doorbroken wordt.

Concluderend durven wij te stellen dat de hypotheek een belangrijk onderdeel is van ieders “gewoon lekker leven” plan en veelal veel meer mogelijkheden biedt dan zelf bedacht. Tientallen voorbeelden kunnen we benoemen over situaties die we het afgelopen jaar hebben meegemaakt waarbij iedere keer weer bleek dat er meer mogelijk is dan gedacht. Hypotheek als fundament van een “gewoon lekker leven”. Inspirerend voor ons team om voor vele mooie mensen dit fundament een passende invulling te kunnen en mogen geven.

Interessante vraag die wij altijd stellen aan onze klanten: hoe gaat het met je bedrijf? Goed, redelijk of slecht is dan het antwoord. Voorbeeld: een ondernemer gaf aan dat na wat lastige jaren het nu weer beter gaat en een goed gevoel heeft bij hoe het gaat. Vervolgens stellen wij dan de vraag: klopt dit gevoel?

Tot op de dag van vandaag hebben wij geen enkele ondernemer gesproken die antwoord wist te geven op de vraag hoeveel winst gemaakt moest worden om het goed te hebben. Opmerkelijk!

Als we ondernemers vragen of ze het belangrijk vinden te weten hoeveel winst ze moeten maken om het “goed” te hebben, is hun antwoord een volmondig ja. De ontdekkingstocht om “het gevoel” om te zetten in een objectief te bepalen doelstelling is gestart. Wat is onze visie hierbij?

Gewoon lekker leven kent voor iedereen een andere invulling. De een woont graag in een groot vrijstaand huis terwijl de ander het prima vindt om kleiner te wonen. Sommigen reizen graag, terwijl anderen hier niet veel geld aan uitgeven. Welke auto je rijdt, waar je de boodschappen doet, welke kleding je draagt, zijn allemaal invloeden op het bepalen welk bedrag je nodig hebt om nu “gewoon lekker te leven”. Dit bedrag is dus voor iedereen anders, maar wel objectief te bepalen en vormt deel 1 van de som van de doelstelling.

Nu gewoon lekker leven is belangrijk, maar vele ondernemers geven aan ook straks gewoon lekker te willen leven. En met straks bedoelen we de periode dat minder gewerkt gaat worden tot zelfs geheel stoppen (met pensioen gaan). Hoe ziet deze fase eruit? Opvallend is dat vele pensioenberekeningen er nog steeds vanuit gaan dat het logisch is dat er minder inkomen is na stoppen met werken. Maar is dat de wens? Hopelijk zijn we na pensioneren nog fit en als we dan meer vrije tijd hebben; Wat doen we dan? Ongetwijfeld meer uitgeven. Vanaf een bepaalde leeftijd zien we wel dat de uitgaven  minder worden. Het bedrag welke we nodig hebben om “nooit meer te hoeven werken” is deel 2 van de som van de doelstelling. Naast de te verwachte uitgaven zijn nog twee aspecten van groot belang bij het bepalen van deel 2 van de doelstelling. Eerste aspect is wanneer je financieel onafhankelijk wil zijn. Er zal immers meer geld nodig zijn als je op 60 jarige leeftijd wil kunnen stoppen, dan op 65 jarige leeftijd. Tweede aspect betreft of je het benodigde bedrag voor financiële onafhankelijkheid bij elkaar wil sparen, via vermogensbeheer wil opbouwen of dat je afhankelijk wil zijn van de verkoopopbrengst van je bedrijf. M.b.t. het laatste zijn de meeste ondernemers erg duidelijk: nee, daar wil ik niet afhankelijk van zijn. Kijk maar wat een crisis als waar we vandaag de dag in zitten kan doen met de waarde van je bedrijf (en dus je pensioen). Ga je je onafhankelijkheid realiseren door te sparen of te beleggen? Voorbeeld: als je 500.000 euro in 20 jaar wil sparen, is een jaarlijkse inleg nodig van 25.000 euro bij 0% rendement en bij een voorzichtig beleggingsrendement van 4% “slechts” 16.145 euro. D.m.v. inzicht en keuzes maken, is objectief vast te stellen welk bedrag jaarlijks gespaard moet worden.

Door, het jaarlijkse bedrag benodigd om dit jaar gewoon lekker te leven, op te tellen bij het bedrag bij wat jaarlijks gespaard moet worden, ontstaat een objectief bepaalde doelstelling voor je bedrijf. Dan kan je bij de winst die je bedrijf maakt echt zeggen: het gaat goed, redelijk of slecht.

Waarom werken wij op kantoor graag met actuele cijfers in de boekhouding voor onze klanten? Omdat wij objectief weten welke winst nodig is, is het zeer waardevol ieder kwartaal te meten of de doelstelling om nu en straks gewoon lekker te leven behaald wordt. Hiermee is de doelstelling van de boekhouding niet zozeer voldoen aan de eisen van het doen van aangiftes, maar veel meer het zijn van een spiegel voor de ondernemer of het goed, redelijk of slecht gaat.

Met dit inzicht wordt boekhouden echt waardevol en vooral ook leuk en genieten wij van de reizen van onze klanten bij hun “gewoon lekker leven”.

Inzichten ontstaan vaak op momenten dat je het niet verwacht of er niet bewust mee bezig bent. Zo is dat ook met het inzicht dat geld een top 3 oorzaak is van echtscheidingen. “Toevallig” hoor ik de laatste maanden regelmatig van onze klanten dat ze het fijn vinden om een “moeilijk” onderwerp als geld te kunnen bespreken met hun partner bij ons op kantoor. “Toevallig” ontving ik van onze samenwerkingspartner en neuro econoom Wouter van den Berg een interessant artikel over geld en relatieproblemen. Welke invloed heeft geld op jouw relatie? Tijd voor verdieping en een blog, bedacht ik.

Wat is geld eigenlijk? Geld vertegenwoordigt waarde. Met geld kan je goederen en diensten kopen. Geld creëert status, kan een gevoel van onafhankelijkheid en vrijheid creëren. Maar geld zorgt regelmatig ook voor stress. Zorg dat geld er niet niet is, zei Remco Claassen ooit. Interessant.

Maar welke rol speelt geld in een liefdesrelatie? Waarom blijkt het voor velen zo’n lastig onderwerp te bespreken? In de lange geschiedenis van ons menszijn is geld in de huidige vorm relatief een nieuwkomer. En ook de manier waarop we tegenwoordig kijken naar trouwen en samenwonen is nog niet zo oud. Vroeger trouwde men om macht, land en welvaart te bereiken. Trouwen was een economische aangelegenheid. Liefde kwam pas eind 1700. We hebben dus nog niet zoveel ervaring en op school leren we er ook nog niet echt mee om te gaan. Er wordt wel besproken wat geld is en doet, maar niet in de verhouding tot (liefdes)relaties.

Laten we dan de werking van ons brein er weer eens bijpakken. Ons brein is o.a. gemaakt om altijd op zoek te gaan naar overeenkomsten en verschillen vindt het brein verschrikkelijk. We zijn allemaal anders opgevoed en we weten ondertussen dat ons DNA in combinatie met onze ervaringen tijdens onze eerste 8 levensjaren voor 80% verantwoordelijk zijn voor hoe we voelen, denken en handelen. Wanneer de opvoeding van twee geliefden anders is geweest m.b.t. geld (en die kans is natuurlijk erg groot), dan zullen ze ook anders denken over financiële zaken. Dat is pijn voor het brein! En wat wil het brein? Pijn vermijden en plezier ervaren. Het is dus een biologisch proces dat mijn brein onderwerpen gerelateerd aan geld dus liever vermijdt dan opzoekt. Anders denken over geld dan je geliefde kan namelijk voelen alsof de ander niet van je houdt. Hoe belachelijk dit rationeel ook klinkt, zo voelt het wel.

Ons brein is ook gemaakt om in zijn gelijk te staan! Binnen een kwart van een seconden beslist ons onbewuste gedeelte van ons brein hoe we over een bepaald onderwerp denken en 3 tot 7 seconden later “verzinnen” we intelligente argumenten om in ons gelijk te staan. Omdat dit proces bij ieder gezond mens hetzelfde werkt, ontstaan conflicten en kinderlijk gedrag…..en dat zien we nogal eens gebeuren in liefdesrelaties. We zijn immers anders opgevoed en denken dus automatisch anders dan de ander.

Logisch dus dat dergelijke onderwerpen vermeden worden en als ze besproken worden kunnen leiden tot ruzies. Waarom kan het dan fijn zijn om met een “deskundige” derde dergelijke onderwerpen te bespreken? Deze kan zorgen dat de emotie van het brein gekalmeerd wordt en dat een “eerlijk” gesprek mogelijk is. Kennis van de werking van het brein is daarmee het fundament waarbij het toepassen van breinwetten kunnen zorgen dat ruzies worden omgezet in synergie en nog meer liefde. Door te faciliteren dat een verschil van inzicht juist interessant kan zijn en open te staan voor de ander, kunnen we ons ontwikkelen tot de betere versie van onszelf en de betere versie van je relatie. Overtuigd dat dit veel scheidingen en stress had kunnen voorkomen. Mijn gedachte? Maak een plan met je partner en laat je begeleiden door een financieel, breindeskundige om gewoon lekker te leven, nu en in de toekomst!

Wat een bijzonder jaar was 2020. Er is al veel geschreven over het jaar wat als Covid-19 jaar de geschiedenisboeken in zal gaan. Wat was het effect op de aandelen en obligaties? En hoe is dit wetenschappelijk te verklaren?

Allereerst kort nog even onze visie waarom iedere ondernemer zou moeten beleggen. Beleggen geeft op lange termijn een interessant rendement (i.t.t. sparen op de spaarrekening), er hoeft geen energie in gestoken te worden en je geld is gewoon beschikbaar in noodgevallen (i.t.t. beleggen in onroerend goed).

Als we bedenken dat een ondernemer al snel meer dan 1 miljoen euro nodig heeft om tijdens de “pensioenjaren” financieel onafhankelijk te kunnen zijn, is het logisch dat vele van onze klanten beleggen.

2020 werd er veel gevraagd van deze beleggers. Door de uitbraak van het Covid-19 virus kelderde de wereldwijde aandelenbeurs hard. De MSCI world index (meet waarde wereldwijde aandelen) verloor ruim 30% in de maand maart. Stel je had 250.000 euro belegd, dan was je in een paar dagen tijd zomaar 75.000 euro kwijt. Wat doet dit met je? Hoe reageert je brein bij een dergelijk verlies? Pijn, angst en verlies wegen drie keer zwaarder in ons brein dan geluk, plezier en winst. Het is dus logisch dat dit verlies hard aankomt en twijfel ontstaat. Raak ik straks al mijn geld kwijt? Is het verstandig de rest van mijn aandelen te verkopen en “veilig” op een spaarrekening te zetten? Logische overwegingen als we de werking van ons brein begrijpen.

Uit onderzoeken blijkt dat vele beleggers in maart hun beleggingen inderdaad hebben verkocht met een groot verlies. Angst voor verder verlies woog dus zwaarder dan de mogelijkheid om het verlorene terug te winnen. Ons advies en onze visie bij beleggen is altijd geweest: houd je aan je plan vast, in goede en in slechte tijden. Zorg dat beleggen “saai” is en reageer nooit uit emotie. Op een enkele klant na, zijn onze klanten belegd gebleven. En daar werden ze al snel voor beloond! Uiteindelijk werd 2020 zelfs een positief beleggingsjaar. Wat betekent dat voor de beleggers die in maart zijn uitgestapt? Precies, een groot verlies.

Jaren geleden zijn mijn compagnon Pieter en ik afgereisd naar Londen om mee te doen aan een meerdaagse intensieve training: beleggen o.b.v. wetenschap. De vermogensbeheerder waarbij we uitgenodigd waren is afkomstig uit Amerika en belegd ondertussen ruim 492 miljard euro. Hun visie is simpel, doch behoorlijk uniek: beleg o.b.v. wetenschap i.p.v. denken te weten waar het rendement van de toekomst gemaakt zal worden. De wetenschap laat “dimensies” zien die op langere termijn een hoger verwacht rendement opleveren waarbij de overtuiging is dat de prijs van de markt de juiste is. Vraag en aanbod ontmoeten elkaar en stemmen de prijs af. Niet te hoog of te laag. De prijs van een aandeel is de prijs van dat moment.

De misschien wel belangrijkste en tevens simpelste dimensie is: zorg dat je belegd bent. De lange termijn belegger wordt altijd beloond, zo heeft het verleden uitgewezen. Daarnaast laat de wetenschap meer “dimensies” zien. O.a. “Small” cap aandelen doen het op lange termijn beter dan “large” cap aandelen, “value” aandelen doen het beter dan “growth” aandelen.

Hoe bouw jij je financiële onafhankelijkheid op? Vele ondernemers zijn “geprogrammeerd” afhankelijk te zijn van de verkoop van hun bedrijf of te investeren in vastgoed. Onze vraag is: wat is jouw plan? Jouw plan zorgt voor duidelijkheid en rust! Jouw plan zorgt in tijden van onzekerheid voor houvast. Wij zijn blij dat vermogensbeheer een belangrijke pijler is binnen Gewoon lekker Leven en dat wij onze klanten ook op dit gebied kunnen helpen om niet alleen nu maar ook later “gewoon lekker te kunnen laten leven”. Investeer dus vanuit wetenschap en niet vanuit emotie is ons devies!

Elke dag dat we ouder worden, komen we dichter bij de dag dat we er niet meer zijn. Dat is een zekerheid. Hoe heb jij jouw zaken geregeld voor jouw nabestaanden? Kunnen zij financieel onbezorgd verder leven? Weten ze wat jouw wensen zijn? Heb je gezorgd dat de belastingdienst niet de gelukkige partij is van jouw overlijden?

In onze praktijk is de dood een essentieel onderdeel van het financieel plan van onze klanten. Iedere keer weer blijkt bij nieuwe klanten dat ze dit onderdeel belangrijk vinden om goed geregeld te hebben. Maar vraag je hoe het nu geregeld is, krijgen we te vaak te horen: “wel goed…….geloof ik”. Wil je het geloven, of wil je het weten? Ik denk dan terug aan een interessant hoofdstuk uit een boek van Stephen Covey waarin hij de “prioriteiten” kwadrant bespreekt: zaken kunnen belangrijk en urgent zijn (kinderen ophalen, deadline werk,….), belangrijk en niet urgent (regelen testament,…), niet belangrijk en urgent (bijvoorbeeld onbelangrijke telefoontjes, reageren op social media berichten,…..) en niet belangrijk en niet urgent (Netflixen,….). Het regelen van je overlijden is een interessant voorbeeld van iets wat belangrijk is, maar niet urgent (mits je gezond bent uiteraard). Vaak komt dit op een “lijstje” van: dat moeten we inderdaad nog een keer regelen. Helaas blijft dit dan op het lijstje staan….een lijstje welke nooit afgewerkt wordt…met alle gevolgen van dien.

En als het dan zover is, ontstaan lastige en pijnlijke vragen bij de nabestaanden/dierbaren van de overleden persoon:

 • wilde hij/zij begraven of gecremeerd worden?
 • welke muziek zullen we draaien tijdens de afscheidsdienst?
 • wie moeten we zeker uitnodigen?
 • is er een testament?
 • hoe is de continuïteit geregeld van het bedrijf?
 • Kunnen we financieel onbezorgd verder?
 • …………

Bizar dat bovenstaande belangrijke zaken niet geregeld worden. En toch is het ook weer logisch. Het is immers niet leuk te doen, kost energie en we verwachten dat het toch nog even duurt. Het automatische gedrag vanuit onze hersenen zorgt dat de boel gesaboteerd wordt en uitstelgedrag is dus logisch. Wie is jouw “stok achter de deur”?

Een andere vraag is wanneer e.e.a. passend geregeld is. Hoe de dienst eruit moet zien, kan je natuurlijk prima zelf beslissen. Maar hoe weet je hoeveel geld nodig is voor je nabestaanden om zonder financiële zorgen verder te kunnen? Welke invulling is het beste voor je testament om zowel te zorgen dat aan je wensen wordt voldaan als dat je nabestaanden zo min mogelijk belasting betalen? Wie zijn de mensen die belangrijk kunnen zijn voor je nabestaanden die hen kunnen helpen en wil je deze personen benoemen? In 4 van de 5 gevallen zien wij in de praktijk dat enorm onderschat wordt welk bedrag “verzekerd” moet zijn om je nabestaanden financieel onbezorgd verder te kunnen laten leven. Jouw overlijden is al erg genoeg, zorg dat alle “randzaken” goed geregeld zijn. Wat levert dit vaak op? Inzicht, duidelijkheid en rust! En als bonus horen we ook regelmatig hoe dankbaar een ieder is dit onderwerp besproken te hebben met zijn of haar nabestaanden. Wacht dus niet, maar regel het nu. Een leidraad nodig? Wij zijn er graag!

Wie wil (op een gegeven moment) financieel onafhankelijk zijn? Iedereen natuurlijk! Wat betekent deze onafhankelijkheid vragen wij regelmatig aan onze klanten…..rust, ruimte en de mogelijkheid echt te doen wat ik wil, is het antwoord.

Waarom is die onafhankelijkheid voor zovelen toch zo lastig te bereiken en moeten werk blijven doen omdat de rekeningen betaald moeten worden i.p.v. werk doen waar passie en vreugde aan ten grondslag ligt? Simpel : onze maatschappij is zo ingericht dat we worden “geprogrammeerd” om geld te lenen i.p.v. te sparen. Studenten lenen om te kunnen studeren, huizen kopers lenen om de woning te kunnen kopen en zelfs het overgrote deel van de gekochte auto’s (60-70%) is gefinancierd. We weten dus niet beter en doen er bijna allemaal aan mee.

Wat is het resultaat? Vaak een onbewuste en soms een bewuste druk op geld. Geld moeten verdienen om schulden af te lossen. Druk zorgt voor de aanmaak van stresshormonen welke desastreus zijn voor je immuunsysteem, creativiteit en energie. Logisch dan dat we een maatschappij hebben ontwikkelt van snelle en goedkope bevrediging.

Interessant te lezen, hoor ik je denken. Maar wat is dan de oplossing?  Een deel van de oplossing  vond ik al lang geleden en staat genoteerd in een eeuwenoud verhaal: “de rijkste man van Babylonië”. Dit boek is een absolute aanrader voor iedereen en zou een verplicht boek moeten zijn op de middelbare school te lezen wat mij betreft. De kern van het boek? Spaar vanaf jongs af aan de eerste 10% van je inkomsten. Of dit nu je zakgeld, verjaardagsgeld of het inkomen is van je baan. De eerste 10% zet je opzij en hier kom je niet meer aan.

Sparen levert helaas niks meer op bij de bank tegenwoordig. Vermogensbeheer ofwel beleggen is een interessant alternatief. Is dat spannend? Kan ik dan (veel) verlies leiden? Jazeker! Maar met de juiste kennis is vermogensbeheer een prima alternatief voor een aantrekkelijk rendement tegen acceptabele risico’s. Beleggen o.b.v. wetenschappelijke inzichten i.p.v. speculeren. Er wordt al meer dan 100 jaar belegd en dan is het toch logisch dat ik gebruik maak van inzichten van de wetenschap. Klinkt logisch, maar gebeurd bijzonder genoeg weinig. Wij hebben hier onze beleggingsfilosofie van gemaakt en adviseren onze klanten op deze wijze te beleggen. Wat die inzichten zijn zal in een later blog verder worden uitgelegd.

Ten slotte de urgentie van sparen en beleggen: pensioenen worden gekort, ondernemers bouwen in de regel geen pensioen op en zijn afhankelijk van de verkoopopbrengst van hun bedrijf. Gevaarlijk! Ga sparen/beleggen en zo snel mogelijk. Iedere ondernemer met een inkomen van 50.000 euro netto heeft bij pensioen gaan minimaal 1 miljoen euro nodig om “gewoon lekker met pensioen” te kunnen gaan. Hoe eerder je start met sparen, des te beter. En wat zou het betekenen als we onze kinderen zouden leren 10% opzij te zetten van hun zakgeld? Zou er dan een nieuwe generatie opgroeien die het logisch vinden om te sparen, onafhankelijkheid op te bouwen en daarmee werk te kunnen vinden vanuit passie i.p.v. gedwongen om de rekeningen te betalen? Wat een mooie wereld zien wij dan voor ons.

Ondernemers: wees het voorbeeld en begin bij jezelf. Ouders: laat je kinderen niet in dezelfde valkuil stappen als waar mijn generatie in is gestapt en leraren: neem bovenstaande mee bij de lessen economie, maatschappijleer en/of wiskunde.

Regelmatig schrijf ik over het feit dat meer dan een miljoen Nederlandsers kampen met burn-out klachten en nog meer Nederlandsers antidepressiva slikken. Wat zijn de oorzaken? En belangrijke nog: wat zijn de oplossingen?

Schoolsysteem

Doen wat je leuk vindt, goed kan en waar anderen waarde aan hechten. Dat is een vrij eenvoudig en logisch advies te geven aan jongeren om een keuze te maken welke richting ze kunnen kiezen, toch? Volgens mij gaat het hier al mis! Tijdens onze schooltijd worden we via een verplicht vakkenpakket door eerst Cito toetsen geleid om vervolgens op de middelbare school keuzes te maken waarbij het primaire doel is te leren om later een baan te kunnen krijgen. En waarom een baan? Geld verdienen is het simpele en enige antwoord.

Geld, aanzien en opvoeding

Het lijkt alsof nagenoeg alles in onze maatschappij in het teken staat van geld verdienen. We leren om een baan te kunnen vinden of een bedrijf te kunnen hebben die omzet en winst maakt. Als ondernemer zijn we verplicht een boekhouding bij te houden waarbij het vooral gaat om de omzet en de kosten waarbij de rekensom positief moet zijn om te kunnen leven. Mensen met veel geld hebben meer aanzien. Goed presteren wordt beoordeeld naar gelang je financiële inkomsten. De ondernemer die snel groeit krijgt een “Gazelle” award waarbij voornamelijk gemeten wordt hoeveel omzetgroei er is. De topvoetballer wordt gerangschikt naar zijn transfersom. Succes wordt maatschappelijk gezien als een hoge bankrekening en zo worden onze kinderen ook opgevoed!

Golden Circle

Blij, gelukkig en vrolijk zijn….is dat belangrijk? Ja, natuurlijk. Iedereen zal dit antwoord geven, maar de realiteit is helaas anders. Op wat kleine initiatieven na, wordt succes nog steeds in geldbedragen gemeten i.p.v. naar geluk. Een inspirerend voorbeeld hoe het anders kan, geeft Simon Sinek weer in zijn “golden circle” waarbij het niet zozeer gaat om wat je doet, maar vooral waarom. Waarom sta je ’s morgens op en waarom zouden anderen hier belang aan hechten, is een interessante vraag die Simon stelt. Geld zou geen doel op zich moeten zijn, maar een logisch gevolg van jouw talent, energie en passie! Waarom leren wij onze kinderen dan niet vooral hier op zoek naar te gaan? Waarom mag de 9 een 7 worden, maar MOET de 4 een 6 worden? Energie gaat vooral richting zaken die we moeten i.p.v. die we willen.

En geldt dit ook voor de gemiddelde medewerker? Jazeker! Vele cursussen zijn ontwikkelt om vooral de medewerker slimmer, beter en sneller te maken in zijn of haar vak. Waarom? Om meer geld te kunnen verdienen!

Oproep

Bij deze doe ik een oproep aan ondernemers, leidinggevenden, onderwijzers, ouders, etc: Ontdek je talenten en passie en leef van hieruit. Stimuleer je omgeving hetzelfde te doen. Zorgen om de financiële gevolgen? Zorg voor een gedegen fundament en start vanuit dat perspectief je zoektocht. Inspireer anderen hetzelfde te doen en een hele andere wereld zullen we creëren. En dat zal ook een enorm gevolg hebben op ons geluk en daarmee immuunsysteem. En wat zou dat betekenen voor onze weerbaarheid tegen een “Corona” virus?

Uiteraard betekent dit alles een grondige verandering van ons systeem, maar met de actuele inzichten in de werking van ons brein, hoeft dat geen obstakel meer te zijn. Met Gewoon Lekker Leven laten we ons graag uitdagen om hierbij een onderdeel te zijn! Interesse in een gesprek over bovenstaande of in een lezing? Met kennis, passie en plezier staan wij klaar!

Video content

Ontdek gerust onze andere topics

Jouw weg naar een gewoon lekker leven start hier

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek, waarin we ingaan op jouw wensen en behoeftes op korte, middellange en lange termijn. Vervolgens maken we een plan waardoor jij ook Gewoon Lekker kunt gaan Leven.

Telefoon

0113 564 455

Email

Info@gewoonlekkerleven.nl

Openingstijden

09:00 - 17:00

Play Video