Skip to content

FINANCIEEL

blogs

Het is alweer half juli en dat betekent voor vele bedrijven dat de “halfjaarcijfers” bekend zijn. Hoe is het gegaan het afgelopen half jaar? Goed, redelijk of slecht?

Opvallend is dat de vele ondernemers die wij spreken hun “gevoel” wel uitspreken, maar als we vervolgens vragen op wat dit gevoel gebaseerd is we een groot vraagteken zien. Welk bedrag is nodig om “gewoon lekker te leven”, nu en in de toekomst. Dit bedrag, welke ontstaat vanuit het financieel plan, vormt de basis om de cijfers van je bedrijf te kunnen spiegelen naar het goed, redelijk of slecht.

Nog steeds laten vele ondernemers zich leiden door het saldo op de bank, omzetcijfers uit het verleden of de agenda die wel of niet vol is. Waar gaat het mis? Volgens ons gaat het vaak mis bij de begeleiding van ondernemers. Accountants en boekhouders zien het als hun taak om ieder kwartaal de BTW aangifte voor hun klanten te realiseren. Als deze is ingediend, is het werk af. Of toch niet?

Volgens ons dus niet. Voor de BTW aangifte is het “slechts” nodig om alle verkoop- en inkoopfacturen te boeken. Hiermee ontstaat dus geen inzicht in de actuele cijfers. Immers het verwerken van de lonen en het meenemen van de afschrijvingen zijn twee voorbeeldposten die voor de BTW aangifte niet van belang zijn. Wij zien dan ook regelmatig dat deze posten slechts jaarlijks verwerkt worden als de jaarrekening opgesteld wordt. Deze jaarrekening wordt nog steeds vaak opgesteld in de maanden september en oktober van het volgende jaar. Wat betekent dit? Geen actueel inzicht in de cijfers. En als er dan keuzes gemaakt moeten worden t.a.v. groei, investeringen, nieuwe medewerkers en bij de vraag of het echt goed, redelijk of slecht gaat, is een eenduidig antwoord niet mogelijk.

Ondernemen o.b.v. gevoel is een logisch gevolg. Vanuit de wetenschap van de werking van ons brein weten we de gevolgen ervan. Ondanks het feit dat velen zeggen meer “op gevoel” te willen doen, moeten wij hen teleur stellen. De wetenschap laat zien dat ons “gevoel” voor 80% gebaseerd is op ons DNA en de ervaringen die wij hebben opgedaan tijdens onze eerste 8 levensjaren. Laten we dit ons “archiefkast” noemen. Deze archiefkast is tijdens onze eerste 8 levensjaren gevuld met goede informatie, maar ondanks de ongetwijfeld goede bedoelingen van alle mensen om ons heen, ook met de verkeerde. Waarom stap je regelmatig in dezelfde valkuil? Hoe komt het dat sommigen succesvol zijn, maar de meesten regelmatig falen? Omdat ons gedrag voor het grootste gedeelte onbewust is en een herhaling van ons verleden. Dit is onze biologische manier van leven en zonder de juiste kennis blijven we dus voelen, denken en handelen zoals we altijd deden. En wat betekent dat voor de gevolgen? Ook deze veranderen minimaal.

Hoe gevaarlijk is bovenstaande? Zeer gevaarlijk volgens ons! De wereld veranderd immers sneller en sneller! En als we blijven doen wat we altijd deden, krijgen we niet meer wat we altijd kregen. De wereld verandert namelijk wel dus we zullen ons altijd moeten aanpassen, of we dat nu leuk vinden of niet. Gelukkig is ons brein neuro plastisch en daarmee kunnen we als mens veranderen.

Wat heeft dit met de cijfers van je bedrijf te maken en waarom zou iedere accountant/boekhouder deze kennis moeten hebben? Als we beseffen dat veranderen lastig is en pas gebeurd vanuit urgentie, kunnen actuele cijfers de intrinsieke motivator en geheugensteun zijn voor de ondernemer om continu mee te gaan met de nieuwe wereld. De accountant/boekhouder die zorgt dat cijfers actueel zijn en deze kan en durft te spiegelen, kan zorgen dat de ondernemer met een vaste regelmaat bewust gemaakt wordt van waar hij of zij daadwerkelijk staat. Dit gecombineerd met je plan waar je naartoe wilt, zorgt voor inzicht en de mogelijkheid om doelen te stellen om stap voor stap jezelf en je organisatie organisch aan te passen aan de wereld waarin we leven. Aanpassen is logisch waarbij je missie altijd blijft bestaan. Interessant dat de stoffige accountant/boekhouder van vroeger de inspirerende taak mag gaan hebben naar de toekomst. Hoe kijk jij naar jouw cijfers?

Prijzen van veel grondstoffen en agrarische producten schieten omhoog door tekorten. Voorbeelden:

 • In een jaar tijd steeg de houtprijs met 280%
 • Marjan van Loon van Shell Nederland stelde onlangs dat de prijs van een liter benzine boven de 2 euro kan uitkomen
 • De prijs van onze koffie zal de komende tijd fors hoger worden, omdat de inkoop van een kilo arabica bonen (meest gewilde koffiesoort) van 3 euro naar 4 euro per kilo is gegaan

Hoe komt dit en welke betekenis heeft dit voor jou en jouw bedrijf en hoe zou je hierop kunnen reageren?

De oorzaak is redelijk eenvoudig uit te leggen. Allereerst is er simpelweg een enorm tekort aan grondstoffen en agrarische producten, met name veroorzaakt door het snelle economische herstel waar het aanbod nog niet op is aangepast. Daarnaast zijn er volop logistieke problemen om de grondstoffen in Europa te krijgen. Ten slotte speculeren diverse beleggers door het kopen van grondstoffenfutures.

Gevolgen zijn dat de prijzen (fors) hoger worden. Degene die momenteel een huis wil kopen of wil verbouwen zal dit zelf gemerkt hebben. Ondernemers die producten maken, worden geconfronteerd met fors hogere inkoopprijzen en zullen een plan moeten hebben om rendabel te kunnen blijven. Je prijs verhogen is natuurlijk de gemakkelijkste en misschien meest voor de hand liggende optie, maar vraag is of dit vanuit je voorwaarden zomaar kan, of je klant het accepteert en wat je concurrent doet.

Bovenstaande informatie is volop te lezen in financiële kranten en bladen. Daarnaast zijn er vele kenners te vinden via het internet en kunnen dagen gevuld worden met het luisteren naar Podcasts met experts op het gebied van “inflatie”. Gaat de rente snel omhoog? Is geld straks niks meer waard? Is investeren in onroerend goed, goud of andere edelmetalen verstandig? Is de cryptocurrency de uitkomst? Ik kan jullie de tijd besparen om alle verhalen van de “experts” te gaan volgen. Graag benoem ik onze Klaas Knot (directeur Nederlandsche Bank en lid Raad van Bestuur ECB). Klaas verwacht dat de huidige hogere inflatie niet van tijdelijke aard is terwijl de ECB dit wel verwacht. Conclusie: niemand die het weet! En wij dus ook niet!

Wat kan ik dan wel doen? Simpel! Wat is jouw plan? Is jouw plan toekomstbestendig? Kan jouw plan tegen een stootje? Wat is het bestaansrecht van jouw bedrijf?

Laat ik starten met het eerste. Kan jij met jouw huidige financiële positie “gewoon lekker leven” en ben jij onderweg om financieel onafhankelijk te worden? Ofwel: ben jij een passende en flexibele buffer aan het opbouwen welke gebaseerd is op meerdere pijlers? Dan kan je gerust een stootje hebben! Een andere interessante vraag is welk bestaansrecht jouw bedrijf heeft. Is deze gebaseerd op prijs en snelheid of o.b.v. echte toegevoegde waarde, passie en plezier? Ik ben overtuigd dat als je bestaansrecht gebaseerd is op het laatste jezelf en je organisatie flexibel zullen zijn en zich organisch kunnen aanpassen aan de veranderingen in de wereld.

De missie van je bedrijf blijft immers altijd overeind. De weg ernaartoe zal continu veranderen, omdat de wereld immers verandert. En de snelheid waarmee de wereld verandert is snel en zal volgens mij alleen maar sneller gaan worden. Wat is de missie van jouw leven en/of bedrijf? Wat zijn jouw kernwaarden die altijd van toepassing zijn en van waarde kunnen zijn voor anderen? Als jij deze kent en tot uiting weet te brengen, ben ik overtuigd dat het lokale MKB de winnaar kan worden van de huidige en toekomstige economische realiteit. Grondstoffen en arbeid inkopen vanuit verre oorden, blijkt heel kwetsbaar, milieu onvriendelijk en weinig zingevend. De lokale, gepassioneerde ondernemer die weet wat hij of zij doet, zal de winnaar zijn van de toekomst. Echt!

En daarmee komen we direct tot de definitie van succesvol ondernemerschap zoals ik het zie: Doe wat je goed kan en leuk vind en transformeer dit in het voordeel voor anderen. Factureren of je product verkopen is daarna een logisch gevolg, in welke financiële wereld we ook leven: recessie of expansie, crisis of bloei, inflatie of deflatie.

Dus: hoe ziet jouw missie eruit?

“We verwachten dat de huizenprijzen dit jaar met ruim 10% gaan stijgen”. Vele woningmarktmonitoren laten enorme stijgingspercentages zien. Het CBS spreekt over de hoogste prijsstijging van koopwoningen in bijna 20 jaar tijd. Wat betekent dat voor jou? Geeft dit kansen? Wij zien het als een uitdaging om regelmatig “buiten de lijntjes” te kleuren en oplossingsmogelijkheden te bieden die menigeen niet ziet.

Een gedachte die wij ondernemers meegeven is gebruik te maken van de waardestijging. Zoals alom bekend is de grootste uitdaging voor vele ondernemers het financieren van de start of groei van het bedrijf. Ook de aanschaf van onroerend goed, materiaal en het vinden en binden van personeel vraagt vaak om een kapitaalinjectie. Enkele blogs eerder schreven we al over de nieuwe mogelijkheid voor het MKB om te financieren vanuit eigen vermogen i.p.v. vreemd vermogen. Op onze site is deze blog terug te lezen. De huidige prijsstijging van de woningen biedt echter ook deze ondernemers een kans!

Werkelijk dagelijks hebben wij momenteel gesprekken op kantoor over de mogelijkheden die de huidige overwaarde op de woning biedt. Een dogma moet dan eerst doorbroken worden: lenen is niet goed, aflossen moet zo snel mogelijk, aflossingsvrij is gevaarlijk.

Een interessante vraag die wij regelmatig stellen is: wanneer heb je het meeste geld op je bankrekening? Als je dood gaat. Vele voorbeelden kennen wij van mensen die tussen de 80 en 90 jaar oud zijn, hun hypotheekvrije woning verkopen om de laatste jaren te wonen in een verzorgingsinstelling. De woning wordt verkocht en de waarde komt volledig op de bankrekening terecht. Zoveel geld hebben de meeste mensen nooit op hun rekening gehad als op dat moment. Genieten is er dan helaas vaak niet meer bij. De mooiste jaren zijn voorbij en velen komen binnen enkele jaren te overlijden waarbij vooral de fiscus (erfbelasting) de gelukkige is.

Het alternatief is de overwaarde die “vastzit” in de stenen “cash” te maken: ofwel het opnemen van (een deel van) de overwaarde. Dit bedrag kan gebruikt worden als kapitaalinjectie in het bedrijf. Zonder dat externe financiers nodig zijn, kan je op deze manier je eigen financier zijn en de “status quo” waar vele ondernemers mee te maken hebben doorbreken. Vele ondernemers hebben immers een kapitaalinjectie nodig om met zijn of haar bedrijf naar een volgende fase te gaan. En juist dat geld, is een veelgehoord obstakel. Of het een echt obstakel is, of een “intelligent verzonnen” reden om het spannende avontuur van groei niet aan te hoeven gaan, is natuurlijk een heel andere kwestie en vanuit het brein bezien eenvoudig te doorgronden. Hierbij willen wij aangeven dat het obstakel “geld” vaak geen obstakel hoeft te zijn. Uiteraard kan de overwaarde ook gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals: eerder stoppen met werken, geld schenken aan kinderen, de wereldreis maken die op de bucket list stond, de woning verbouwen of een nieuwe kopen, ofwel: gewoon nog lekkerder leven.

Betekent dit dat wij voorstander zijn van zoveel mogelijk lenen en zo veel mogelijk spenderen? Nee, natuurlijk niet! Alles conform jouw “gewoon lekker leven” plan. Een plan dat laat zien dat je de huidige lasten nu kan betalen maar ook later in de toekomst. Inzicht, grip en rust waarbij de gedachte is dat we nu vooral kunnen genieten van ons geld en tegelijk moeten zorgen dat we later geen tekorten hebben (maar ook geen onnodig overschot). Bovenstaande blijkt voer voor interessante gesprekken en discussie. Met plezier luisteren wij ook naar jouw gedachtes!

MKB financiering:  inspirerend alternatief en oplossing?!

Heb jij als MKB ondernemer geld nodig of al eens geld nodig gehad? Wat zijn jouw ervaringen met de mogelijkheden om aan geld te komen? Vele ondernemers die wij spreken zijn ontevreden over de mogelijkheden bij hun “huisbank” en zijn nog onbekend of huiverig voor alternatieve vormen van financieren. Wat heeft dit voor gevolgen?

Zeker in tijden van crisis, maar ook voor ondernemers die bijvoorbeeld willen starten of doorgroeien, is geld een veel gehoorde reden waarom het bedrijf niet loopt zoals het zou kunnen. Een tekort aan liquiditeit zorgt veelal voor stress: crediteuren kunnen niet op tijd betaald worden, gekort wordt op het ondernemerssalaris en wellicht kan personeel ook niet betaald worden. Stress is slecht voor ons immuunsysteem en creativiteit waardoor de kans dat het bedrijf gaat floreren alleen maar kleiner wordt. Geld is vaak een oorzaak van een negatieve spiraal waarbij het logisch is dat de stress van de zaak naar huis wordt meegenomen. En dat is het tegenovergestelde wat we ons voorstellen van ondernemerschap. We willen immers ondernemen vanuit vrijheid, passie en creativiteit.

Al jaren zien wij bovenstaand fenomeen gebeuren bij ondernemers, waaronder bij sommige van onze klanten. Wij trachten hen zo goed mogelijk te helpen bij de verschillende mogelijkheden van financiering. Omdat de “huisbankier” vaak veel voorwaarden heeft en regelmatig erg traag is, worden alternatieve vormen van financieren gebruikt. Zo hebben wij het voorrecht een groep vermogende klanten te hebben die regelmatig investeert in andere klanten van ons die geld nodig hebben. Waardevol en inspirerend vinden we dit. Ook kan gebruik gemaakt worden van andere financieringsvormen als lesase, crowdfunding, etc. Probleem vaak van deze laatste vormen is dat de rente behoorlijk hoog kan zijn en de aflossingstermijnen kort. Dit betekent een maandelijkse financiële last die kan drukken op de liquiditeit en ook kan zorgen voor de reeds benoemde stress. Een plan met liquiditeitsbegroting kan uitkomst bieden, maar laat soms ook zien dat de situatie spannend kan worden.

Is er dan echt geen alternatief voor al die gepassioneerde MKB ondernemers die echt waarde creëren en moeten opboksen tegen de “grote” bedrijven? Vanaf het begin van de oprichting van het New Financial Forum van vriend Willem Vreeswijk zijn wij ambassadeur. Dit forum heeft als doel een nieuwe economie te creëren en vele interessante initiatieven komen langs. Zo kwamen wij dit jaar in contact met een inspirerend alternatief voor financieren voor het MKB. Wat is het grote probleem van het MKB? Zowel de mogelijkheid tot financieren als bij financieren de hoge aflossingsdruk. En hier is een oplossing voor! Niet geld ophalen met vreemd vermogen en hoge aflossingslasten, maar geld ophalen met eigen vermogen zonder aflossingsverplichtingen. Net zoals beursgenoteerde bedrijven dit doen, is deze mogelijkheid nu ook realiseerbaar voor het MKB. Wat kan dit betekenen en hoe werkt dit?

Veel MKB ondernemers hebben “fans” als klanten en medewerkers. Wat is er mooier als je van je klanten en/of medewerkers of andere geïnteresseerden “mede” aandeelhouders maakt? Je geeft aandelen uit welke zij kunnen kopen. Dit geld komt direct op je bankrekening terecht waarmee ja kan gaan ondernemen. Direct liquide beschikbaar en geen aflossingsverplichtingen. Welk verschil kan dit voor jouw bedrijf maken?

Er zijn al voorbeelden van bedrijven die tussen de 75.000 en 2 miljoen euro ophaalden! Het werkt dus echt. Heb jij als MKB ondernemer geld nodig om te starten, door te groeien of wil je een deel van je “pensioen” al veilig stellen en wil je graag medewerkers, klanten, investeerders en andere belangstellenden op een unieke manier binden aan je bedrijf? Dan is deze wijze van financieren een zeer interessante.

Uiteraard zijn er vele “details” die geregeld moeten worden, zoals:

 • Welk dividend ga je betalen?
 • Hoe zit het met eventueel zeggenschap?
 • Welke fiscale consequenties heeft dit voor je bedrijf?
 • ……

Er is een duidelijke structuur en plan van aanpak voor bovenstaande. Wij zijn zeer enthousiast over dit concept. Heb jij geld nodig voor jouw bedrijf? Spreekt bovenstaande je aan? Met plezier gaan we het gesprek over deze unieke mogelijkheid aan zodat jij “gewoon lekker kan ondernemer en gewoon lekker kan leven”.

Blijft de rente laag? Kan aflossingsvrij lenen nog? Hoeveel zou ik eigenlijk kunnen lenen? Wat is dan mijn maandlast?

De hypotheek is altijd al een interessant gespreksonderwerp geweest, maar het afgelopen jaar is de interesse in een gesprek over “de hypotheekmogelijkheden” fors gegroeid. Bijzonder zijn de vele meningen, overtuigingen en gedachtes die vooral gebaseerd zijn op opvoeding, nieuws vanuit de media en eigen ervaringen. Opvallend is het verschil in generaties: starters op de woningmarkt kijken (noodgedwongen) vooral wat ze “maximaal” kunnen lenen, doorstromers kijken hoe ze de hypotheek vooral kunnen inzetten om financieel lekkerder te leven en gepensioneerden denken vooral nog vanuit de gedachte de hypotheek af te lossen om geen schulden te hebben.

Nagenoeg iedereen maakt keuzes gebaseerd op gevoel. Laat dit gevoel voornamelijk “gevoed” zijn tijdens de eerste 8 levensjaren. Gevoel kan prima zijn, maar uit wetenschappelijk breinonderzoek blijkt dat in ons gevoel ook vele fouten zitten. Antwoord is daarom je gedachte, mening en overtuiging te toetsen: klopt deze wel?

Voorbeelden vanuit onze praktijk: 

De starter

Voor starters is de huidige woningmarkt natuurlijk een kwelling. Huizenprijzen stijgen hard, er is weinig aanbod en als er al een huis te koop komt in de categorie die je aanspreekt, dient veelal een bod gedaan te worden o.b.v. inschrijving. Gevolg is dat velen tot het maximale gaan of zelfs nog verder dan dat. Wij maken altijd met onze klanten een plan. Dit plan laat niet alleen de gevolgen zien voor de korte termijn, maar ook de lange termijn. Zo maakten wij mee dat een stel een huis wilde kopen en volgens de berekening van een gerenommeerde bank dit kon. Tijdens een gesprek bij ons op kantoor bleek dat ze naast de koop van een woning ook nog andere wensen hadden in de toekomst: kinderen krijgen en vervolgens minder werken. Kinderen kosten geld, dat weten we allemaal en als we minder gaan werken, zijn er logischerwijs minder inkomsten. Wat doet dit met de te betalen maandlast? Maximaal lenen zou tot gevolg hebben dat na het krijgen van kinderen volledig doorgewerkt zou moeten worden. Welke gevolgen zou dat kunnen hebben als de uitdrukkelijke wens was om juist dan minder te werken? Waarom vroeg de bank niet naar onze toekomstwensen wordt ons gevraagd? Een goede vraag is ons antwoord.

De ondernemer

Banken toetsen veelal o.b.v. de laatste drie jaarcijfers hoeveel geleend mag worden. Gek genoeg gebeurd dit bijna altijd achteraf. Je moet eerst een huis kopen en dan pas wordt beoordeeld of je de woning kan financieren. Dit betekent een lange tijd van onzekerheid. Met onzekerheid bekijk je de woningmarkt en ga je een bod doen. Als je het geluk hebt dat je bod geaccepteerd wordt, blijf je nog een tijd in onzekerheid tot de bank zijn finaal oordeel geeft. Is dit proces anders in te richten? Voor de ondernemers waarvan wij de boekhouding doen, weten wij dat de financiële cijfers altijd actueel zijn. Dit helpt! O.a. hierdoor zijn er mogelijkheden om vooraf meer duidelijkheid te krijgen en met vertrouwen op zoek te gaan naar een nieuwe woning. Er bestaat zelfs een mogelijkheid bij enkele van onze partners vooraf in gesprek te gaan. Het blijft bizar dat dit de uitzonderingen zijn.

Daarbij zien we dat velen een hypotheekvorm hebben waarbij de hypotheek volledig afgelost wordt. Dit zorgt voor een behoorlijke maandlast en voor sommige ondernemers voor een maandelijkse druk in deze Corona tijd. Waarom niet de hypotheek voor 50% aflossingsvrij maken? Dit scheelt behoorlijk in de maandlast! En is het erg als je bijvoorbeeld op je 60e nog een hypotheek hebt voor de helft van de waarde van je woning? Natuurlijk niet….als je tenminste een plan hebt voor je “gewoon lekker leven” vanaf pensioendatum. Liever geld flexibel beschikbaar dan vast in de stenen, is dan ook ons motto. Dit kan zorgen voor een fors lagere financiële druk en daarmee voor meer ruimte om weer te gaan ondernemen.

De pensionado

Steeds meer pensioengerechtigden kruisen ons pad, veelal gestuurd door hun kinderen. Vastgeroest in de gedachtegang van deze mooie groep mensen is dat de woning een interessante waarde vertegenwoordigd in de nalatenschap. “We willen onze kinderen graag iets nalaten”, is een veelgehoord argument. Maar als we de kinderen vragen wat zij belangrijk vinden, stellen zij: “dat mijn ouders maximaal genieten van hun leven”. Na gesprekken waarbij een plan gemaakt wordt, zijn verbouwingen om de woning levensloopbestendig te maken, lagere maandlast door te stoppen met aflossen, schenken met de warme hand, voorbeelden van uitkomsten. Daarbij worden zaken als testament om zoveel mogelijk erfbelasting in de toekomst te voorkomen standaard meegenomen. Wat een waardevolle trajecten zijn dit altijd en bijzonder dat geld een lastig te bespreken onderwerp is binnen de familie, maar bij ons op kantoor dit “taboe” doorbroken wordt.

Concluderend durven wij te stellen dat de hypotheek een belangrijk onderdeel is van ieders “gewoon lekker leven” plan en veelal veel meer mogelijkheden biedt dan zelf bedacht. Tientallen voorbeelden kunnen we benoemen over situaties die we het afgelopen jaar hebben meegemaakt waarbij iedere keer weer bleek dat er meer mogelijk is dan gedacht. Hypotheek als fundament van een “gewoon lekker leven”. Inspirerend voor ons team om voor vele mooie mensen dit fundament een passende invulling te kunnen en mogen geven.

Interessante vraag die wij altijd stellen aan onze klanten: hoe gaat het met je bedrijf? Goed, redelijk of slecht is dan het antwoord. Voorbeeld: een ondernemer gaf aan dat na wat lastige jaren het nu weer beter gaat en een goed gevoel heeft bij hoe het gaat. Vervolgens stellen wij dan de vraag: klopt dit gevoel?

Tot op de dag van vandaag hebben wij geen enkele ondernemer gesproken die antwoord wist te geven op de vraag hoeveel winst gemaakt moest worden om het goed te hebben. Opmerkelijk!

Als we ondernemers vragen of ze het belangrijk vinden te weten hoeveel winst ze moeten maken om het “goed” te hebben, is hun antwoord een volmondig ja. De ontdekkingstocht om “het gevoel” om te zetten in een objectief te bepalen doelstelling is gestart. Wat is onze visie hierbij?

Gewoon lekker leven kent voor iedereen een andere invulling. De een woont graag in een groot vrijstaand huis terwijl de ander het prima vindt om kleiner te wonen. Sommigen reizen graag, terwijl anderen hier niet veel geld aan uitgeven. Welke auto je rijdt, waar je de boodschappen doet, welke kleding je draagt, zijn allemaal invloeden op het bepalen welk bedrag je nodig hebt om nu “gewoon lekker te leven”. Dit bedrag is dus voor iedereen anders, maar wel objectief te bepalen en vormt deel 1 van de som van de doelstelling.

Nu gewoon lekker leven is belangrijk, maar vele ondernemers geven aan ook straks gewoon lekker te willen leven. En met straks bedoelen we de periode dat minder gewerkt gaat worden tot zelfs geheel stoppen (met pensioen gaan). Hoe ziet deze fase eruit? Opvallend is dat vele pensioenberekeningen er nog steeds vanuit gaan dat het logisch is dat er minder inkomen is na stoppen met werken. Maar is dat de wens? Hopelijk zijn we na pensioneren nog fit en als we dan meer vrije tijd hebben; Wat doen we dan? Ongetwijfeld meer uitgeven. Vanaf een bepaalde leeftijd zien we wel dat de uitgaven  minder worden. Het bedrag welke we nodig hebben om “nooit meer te hoeven werken” is deel 2 van de som van de doelstelling. Naast de te verwachte uitgaven zijn nog twee aspecten van groot belang bij het bepalen van deel 2 van de doelstelling. Eerste aspect is wanneer je financieel onafhankelijk wil zijn. Er zal immers meer geld nodig zijn als je op 60 jarige leeftijd wil kunnen stoppen, dan op 65 jarige leeftijd. Tweede aspect betreft of je het benodigde bedrag voor financiële onafhankelijkheid bij elkaar wil sparen, via vermogensbeheer wil opbouwen of dat je afhankelijk wil zijn van de verkoopopbrengst van je bedrijf. M.b.t. het laatste zijn de meeste ondernemers erg duidelijk: nee, daar wil ik niet afhankelijk van zijn. Kijk maar wat een crisis als waar we vandaag de dag in zitten kan doen met de waarde van je bedrijf (en dus je pensioen). Ga je je onafhankelijkheid realiseren door te sparen of te beleggen? Voorbeeld: als je 500.000 euro in 20 jaar wil sparen, is een jaarlijkse inleg nodig van 25.000 euro bij 0% rendement en bij een voorzichtig beleggingsrendement van 4% “slechts” 16.145 euro. D.m.v. inzicht en keuzes maken, is objectief vast te stellen welk bedrag jaarlijks gespaard moet worden.

Door, het jaarlijkse bedrag benodigd om dit jaar gewoon lekker te leven, op te tellen bij het bedrag bij wat jaarlijks gespaard moet worden, ontstaat een objectief bepaalde doelstelling voor je bedrijf. Dan kan je bij de winst die je bedrijf maakt echt zeggen: het gaat goed, redelijk of slecht.

Waarom werken wij op kantoor graag met actuele cijfers in de boekhouding voor onze klanten? Omdat wij objectief weten welke winst nodig is, is het zeer waardevol ieder kwartaal te meten of de doelstelling om nu en straks gewoon lekker te leven behaald wordt. Hiermee is de doelstelling van de boekhouding niet zozeer voldoen aan de eisen van het doen van aangiftes, maar veel meer het zijn van een spiegel voor de ondernemer of het goed, redelijk of slecht gaat.

Met dit inzicht wordt boekhouden echt waardevol en vooral ook leuk en genieten wij van de reizen van onze klanten bij hun “gewoon lekker leven”.

Inzichten ontstaan vaak op momenten dat je het niet verwacht of er niet bewust mee bezig bent. Zo is dat ook met het inzicht dat geld een top 3 oorzaak is van echtscheidingen. “Toevallig” hoor ik de laatste maanden regelmatig van onze klanten dat ze het fijn vinden om een “moeilijk” onderwerp als geld te kunnen bespreken met hun partner bij ons op kantoor. “Toevallig” ontving ik van onze samenwerkingspartner en neuro econoom Wouter van den Berg een interessant artikel over geld en relatieproblemen. Welke invloed heeft geld op jouw relatie? Tijd voor verdieping en een blog, bedacht ik. Wat is geld eigenlijk? Geld vertegenwoordigt waarde. Met geld kan je goederen en diensten kopen. Geld creëert status, kan een gevoel van onafhankelijkheid en vrijheid creëren. Maar geld zorgt regelmatig ook voor stress. Zorg dat geld er niet niet is, zei Remco Claassen ooit. Interessant. Maar welke rol speelt geld in een liefdesrelatie? Waarom blijkt het voor velen zo’n lastig onderwerp te bespreken? In de lange geschiedenis van ons menszijn is geld in de huidige vorm relatief een nieuwkomer. En ook de manier waarop we tegenwoordig kijken naar trouwen en samenwonen is nog niet zo oud. Vroeger trouwde men om macht, land en welvaart te bereiken. Trouwen was een economische aangelegenheid. Liefde kwam pas eind 1700. We hebben dus nog niet zoveel ervaring en op school leren we er ook nog niet echt mee om te gaan. Er wordt wel besproken wat geld is en doet, maar niet in de verhouding tot (liefdes)relaties. Laten we dan de werking van ons brein er weer eens bijpakken. Ons brein is o.a. gemaakt om altijd op zoek te gaan naar overeenkomsten en verschillen vindt het brein verschrikkelijk. We zijn allemaal anders opgevoed en we weten ondertussen dat ons DNA in combinatie met onze ervaringen tijdens onze eerste 8 levensjaren voor 80% verantwoordelijk zijn voor hoe we voelen, denken en handelen. Wanneer de opvoeding van twee geliefden anders is geweest m.b.t. geld (en die kans is natuurlijk erg groot), dan zullen ze ook anders denken over financiële zaken. Dat is pijn voor het brein! En wat wil het brein? Pijn vermijden en plezier ervaren. Het is dus een biologisch proces dat mijn brein onderwerpen gerelateerd aan geld dus liever vermijdt dan opzoekt. Anders denken over geld dan je geliefde kan namelijk voelen alsof de ander niet van je houdt. Hoe belachelijk dit rationeel ook klinkt, zo voelt het wel. Ons brein is ook gemaakt om in zijn gelijk te staan! Binnen een kwart van een seconden beslist ons onbewuste gedeelte van ons brein hoe we over een bepaald onderwerp denken en 3 tot 7 seconden later “verzinnen” we intelligente argumenten om in ons gelijk te staan. Omdat dit proces bij ieder gezond mens hetzelfde werkt, ontstaan conflicten en kinderlijk gedrag…..en dat zien we nogal eens gebeuren in liefdesrelaties. We zijn immers anders opgevoed en denken dus automatisch anders dan de ander. Logisch dus dat dergelijke onderwerpen vermeden worden en als ze besproken worden kunnen leiden tot ruzies. Waarom kan het dan fijn zijn om met een “deskundige” derde dergelijke onderwerpen te bespreken? Deze kan zorgen dat de emotie van het brein gekalmeerd wordt en dat een “eerlijk” gesprek mogelijk is. Kennis van de werking van het brein is daarmee het fundament waarbij het toepassen van breinwetten kunnen zorgen dat ruzies worden omgezet in synergie en nog meer liefde. Door te faciliteren dat een verschil van inzicht juist interessant kan zijn en open te staan voor de ander, kunnen we ons ontwikkelen tot de betere versie van onszelf en de betere versie van je relatie. Overtuigd dat dit veel scheidingen en stress had kunnen voorkomen. Mijn gedachte? Maak een plan met je partner en laat je begeleiden door een financieel, breindeskundige om gewoon lekker te leven, nu en in de toekomst!

Wat een bijzonder jaar was 2020. Er is al veel geschreven over het jaar wat als Covid-19 jaar de geschiedenisboeken in zal gaan. Wat was het effect op de aandelen en obligaties? En hoe is dit wetenschappelijk te verklaren?

Allereerst kort nog even onze visie waarom iedere ondernemer zou moeten beleggen. Beleggen geeft op lange termijn een interessant rendement (i.t.t. sparen op de spaarrekening), er hoeft geen energie in gestoken te worden en je geld is gewoon beschikbaar in noodgevallen (i.t.t. beleggen in onroerend goed).

Als we bedenken dat een ondernemer al snel meer dan 1 miljoen euro nodig heeft om tijdens de “pensioenjaren” financieel onafhankelijk te kunnen zijn, is het logisch dat vele van onze klanten beleggen.

2020 werd er veel gevraagd van deze beleggers. Door de uitbraak van het Covid-19 virus kelderde de wereldwijde aandelenbeurs hard. De MSCI world index (meet waarde wereldwijde aandelen) verloor ruim 30% in de maand maart. Stel je had 250.000 euro belegd, dan was je in een paar dagen tijd zomaar 75.000 euro kwijt. Wat doet dit met je? Hoe reageert je brein bij een dergelijk verlies? Pijn, angst en verlies wegen drie keer zwaarder in ons brein dan geluk, plezier en winst. Het is dus logisch dat dit verlies hard aankomt en twijfel ontstaat. Raak ik straks al mijn geld kwijt? Is het verstandig de rest van mijn aandelen te verkopen en “veilig” op een spaarrekening te zetten? Logische overwegingen als we de werking van ons brein begrijpen.

Uit onderzoeken blijkt dat vele beleggers in maart hun beleggingen inderdaad hebben verkocht met een groot verlies. Angst voor verder verlies woog dus zwaarder dan de mogelijkheid om het verlorene terug te winnen. Ons advies en onze visie bij beleggen is altijd geweest: houd je aan je plan vast, in goede en in slechte tijden. Zorg dat beleggen “saai” is en reageer nooit uit emotie. Op een enkele klant na, zijn onze klanten belegd gebleven. En daar werden ze al snel voor beloond! Uiteindelijk werd 2020 zelfs een positief beleggingsjaar. Wat betekent dat voor de beleggers die in maart zijn uitgestapt? Precies, een groot verlies.

Jaren geleden zijn mijn compagnon Pieter en ik afgereisd naar Londen om mee te doen aan een meerdaagse intensieve training: beleggen o.b.v. wetenschap. De vermogensbeheerder waarbij we uitgenodigd waren is afkomstig uit Amerika en belegd ondertussen ruim 492 miljard euro. Hun visie is simpel, doch behoorlijk uniek: beleg o.b.v. wetenschap i.p.v. denken te weten waar het rendement van de toekomst gemaakt zal worden. De wetenschap laat “dimensies” zien die op langere termijn een hoger verwacht rendement opleveren waarbij de overtuiging is dat de prijs van de markt de juiste is. Vraag en aanbod ontmoeten elkaar en stemmen de prijs af. Niet te hoog of te laag. De prijs van een aandeel is de prijs van dat moment.

De misschien wel belangrijkste en tevens simpelste dimensie is: zorg dat je belegd bent. De lange termijn belegger wordt altijd beloond, zo heeft het verleden uitgewezen. Daarnaast laat de wetenschap meer “dimensies” zien. O.a. “Small” cap aandelen doen het op lange termijn beter dan “large” cap aandelen, “value” aandelen doen het beter dan “growth” aandelen.

Hoe bouw jij je financiële onafhankelijkheid op? Vele ondernemers zijn “geprogrammeerd” afhankelijk te zijn van de verkoop van hun bedrijf of te investeren in vastgoed. Onze vraag is: wat is jouw plan? Jouw plan zorgt voor duidelijkheid en rust! Jouw plan zorgt in tijden van onzekerheid voor houvast. Wij zijn blij dat vermogensbeheer een belangrijke pijler is binnen Gewoon lekker Leven en dat wij onze klanten ook op dit gebied kunnen helpen om niet alleen nu maar ook later “gewoon lekker te kunnen laten leven”. Investeer dus vanuit wetenschap en niet vanuit emotie is ons devies!

Elke dag dat we ouder worden, komen we dichter bij de dag dat we er niet meer zijn. Dat is een zekerheid. Hoe heb jij jouw zaken geregeld voor jouw nabestaanden? Kunnen zij financieel onbezorgd verder leven? Weten ze wat jouw wensen zijn? Heb je gezorgd dat de belastingdienst niet de gelukkige partij is van jouw overlijden?

In onze praktijk is de dood een essentieel onderdeel van het financieel plan van onze klanten. Iedere keer weer blijkt bij nieuwe klanten dat ze dit onderdeel belangrijk vinden om goed geregeld te hebben. Maar vraag je hoe het nu geregeld is, krijgen we te vaak te horen: “wel goed…….geloof ik”. Wil je het geloven, of wil je het weten? Ik denk dan terug aan een interessant hoofdstuk uit een boek van Stephen Covey waarin hij de “prioriteiten” kwadrant bespreekt: zaken kunnen belangrijk en urgent zijn (kinderen ophalen, deadline werk,….), belangrijk en niet urgent (regelen testament,…), niet belangrijk en urgent (bijvoorbeeld onbelangrijke telefoontjes, reageren op social media berichten,…..) en niet belangrijk en niet urgent (Netflixen,….). Het regelen van je overlijden is een interessant voorbeeld van iets wat belangrijk is, maar niet urgent (mits je gezond bent uiteraard). Vaak komt dit op een “lijstje” van: dat moeten we inderdaad nog een keer regelen. Helaas blijft dit dan op het lijstje staan….een lijstje welke nooit afgewerkt wordt…met alle gevolgen van dien.

En als het dan zover is, ontstaan lastige en pijnlijke vragen bij de nabestaanden/dierbaren van de overleden persoon:

 • wilde hij/zij begraven of gecremeerd worden?
 • welke muziek zullen we draaien tijdens de afscheidsdienst?
 • wie moeten we zeker uitnodigen?
 • is er een testament?
 • hoe is de continuïteit geregeld van het bedrijf?
 • Kunnen we financieel onbezorgd verder?
 • …………

Bizar dat bovenstaande belangrijke zaken niet geregeld worden. En toch is het ook weer logisch. Het is immers niet leuk te doen, kost energie en we verwachten dat het toch nog even duurt. Het automatische gedrag vanuit onze hersenen zorgt dat de boel gesaboteerd wordt en uitstelgedrag is dus logisch. Wie is jouw “stok achter de deur”?

Een andere vraag is wanneer e.e.a. passend geregeld is. Hoe de dienst eruit moet zien, kan je natuurlijk prima zelf beslissen. Maar hoe weet je hoeveel geld nodig is voor je nabestaanden om zonder financiële zorgen verder te kunnen? Welke invulling is het beste voor je testament om zowel te zorgen dat aan je wensen wordt voldaan als dat je nabestaanden zo min mogelijk belasting betalen? Wie zijn de mensen die belangrijk kunnen zijn voor je nabestaanden die hen kunnen helpen en wil je deze personen benoemen? In 4 van de 5 gevallen zien wij in de praktijk dat enorm onderschat wordt welk bedrag “verzekerd” moet zijn om je nabestaanden financieel onbezorgd verder te kunnen laten leven. Jouw overlijden is al erg genoeg, zorg dat alle “randzaken” goed geregeld zijn. Wat levert dit vaak op? Inzicht, duidelijkheid en rust! En als bonus horen we ook regelmatig hoe dankbaar een ieder is dit onderwerp besproken te hebben met zijn of haar nabestaanden. Wacht dus niet, maar regel het nu. Een leidraad nodig? Wij zijn er graag!

Wie wil (op een gegeven moment) financieel onafhankelijk zijn? Iedereen natuurlijk! Wat betekent deze onafhankelijkheid vragen wij regelmatig aan onze klanten…..rust, ruimte en de mogelijkheid echt te doen wat ik wil, is het antwoord.

Waarom is die onafhankelijkheid voor zovelen toch zo lastig te bereiken en moeten werk blijven doen omdat de rekeningen betaald moeten worden i.p.v. werk doen waar passie en vreugde aan ten grondslag ligt? Simpel : onze maatschappij is zo ingericht dat we worden “geprogrammeerd” om geld te lenen i.p.v. te sparen. Studenten lenen om te kunnen studeren, huizen kopers lenen om de woning te kunnen kopen en zelfs het overgrote deel van de gekochte auto’s (60-70%) is gefinancierd. We weten dus niet beter en doen er bijna allemaal aan mee.

Wat is het resultaat? Vaak een onbewuste en soms een bewuste druk op geld. Geld moeten verdienen om schulden af te lossen. Druk zorgt voor de aanmaak van stresshormonen welke desastreus zijn voor je immuunsysteem, creativiteit en energie. Logisch dan dat we een maatschappij hebben ontwikkelt van snelle en goedkope bevrediging.

Interessant te lezen, hoor ik je denken. Maar wat is dan de oplossing?  Een deel van de oplossing  vond ik al lang geleden en staat genoteerd in een eeuwenoud verhaal: “de rijkste man van Babylonië”. Dit boek is een absolute aanrader voor iedereen en zou een verplicht boek moeten zijn op de middelbare school te lezen wat mij betreft. De kern van het boek? Spaar vanaf jongs af aan de eerste 10% van je inkomsten. Of dit nu je zakgeld, verjaardagsgeld of het inkomen is van je baan. De eerste 10% zet je opzij en hier kom je niet meer aan.

Sparen levert helaas niks meer op bij de bank tegenwoordig. Vermogensbeheer ofwel beleggen is een interessant alternatief. Is dat spannend? Kan ik dan (veel) verlies leiden? Jazeker! Maar met de juiste kennis is vermogensbeheer een prima alternatief voor een aantrekkelijk rendement tegen acceptabele risico’s. Beleggen o.b.v. wetenschappelijke inzichten i.p.v. speculeren. Er wordt al meer dan 100 jaar belegd en dan is het toch logisch dat ik gebruik maak van inzichten van de wetenschap. Klinkt logisch, maar gebeurd bijzonder genoeg weinig. Wij hebben hier onze beleggingsfilosofie van gemaakt en adviseren onze klanten op deze wijze te beleggen. Wat die inzichten zijn zal in een later blog verder worden uitgelegd.

Ten slotte de urgentie van sparen en beleggen: pensioenen worden gekort, ondernemers bouwen in de regel geen pensioen op en zijn afhankelijk van de verkoopopbrengst van hun bedrijf. Gevaarlijk! Ga sparen/beleggen en zo snel mogelijk. Iedere ondernemer met een inkomen van 50.000 euro netto heeft bij pensioen gaan minimaal 1 miljoen euro nodig om “gewoon lekker met pensioen” te kunnen gaan. Hoe eerder je start met sparen, des te beter. En wat zou het betekenen als we onze kinderen zouden leren 10% opzij te zetten van hun zakgeld? Zou er dan een nieuwe generatie opgroeien die het logisch vinden om te sparen, onafhankelijkheid op te bouwen en daarmee werk te kunnen vinden vanuit passie i.p.v. gedwongen om de rekeningen te betalen? Wat een mooie wereld zien wij dan voor ons.

Ondernemers: wees het voorbeeld en begin bij jezelf. Ouders: laat je kinderen niet in dezelfde valkuil stappen als waar mijn generatie in is gestapt en leraren: neem bovenstaande mee bij de lessen economie, maatschappijleer en/of wiskunde.

Regelmatig schrijf ik over het feit dat meer dan een miljoen Nederlandsers kampen met burn-out klachten en nog meer Nederlandsers antidepressiva slikken. Wat zijn de oorzaken? En belangrijke nog: wat zijn de oplossingen?

Schoolsysteem

Doen wat je leuk vindt, goed kan en waar anderen waarde aan hechten. Dat is een vrij eenvoudig en logisch advies te geven aan jongeren om een keuze te maken welke richting ze kunnen kiezen, toch? Volgens mij gaat het hier al mis! Tijdens onze schooltijd worden we via een verplicht vakkenpakket door eerst Cito toetsen geleid om vervolgens op de middelbare school keuzes te maken waarbij het primaire doel is te leren om later een baan te kunnen krijgen. En waarom een baan? Geld verdienen is het simpele en enige antwoord.

Geld, aanzien en opvoeding

Het lijkt alsof nagenoeg alles in onze maatschappij in het teken staat van geld verdienen. We leren om een baan te kunnen vinden of een bedrijf te kunnen hebben die omzet en winst maakt. Als ondernemer zijn we verplicht een boekhouding bij te houden waarbij het vooral gaat om de omzet en de kosten waarbij de rekensom positief moet zijn om te kunnen leven. Mensen met veel geld hebben meer aanzien. Goed presteren wordt beoordeeld naar gelang je financiële inkomsten. De ondernemer die snel groeit krijgt een “Gazelle” award waarbij voornamelijk gemeten wordt hoeveel omzetgroei er is. De topvoetballer wordt gerangschikt naar zijn transfersom. Succes wordt maatschappelijk gezien als een hoge bankrekening en zo worden onze kinderen ook opgevoed!

Golden Circle

Blij, gelukkig en vrolijk zijn….is dat belangrijk? Ja, natuurlijk. Iedereen zal dit antwoord geven, maar de realiteit is helaas anders. Op wat kleine initiatieven na, wordt succes nog steeds in geldbedragen gemeten i.p.v. naar geluk. Een inspirerend voorbeeld hoe het anders kan, geeft Simon Sinek weer in zijn “golden circle” waarbij het niet zozeer gaat om wat je doet, maar vooral waarom. Waarom sta je ’s morgens op en waarom zouden anderen hier belang aan hechten, is een interessante vraag die Simon stelt. Geld zou geen doel op zich moeten zijn, maar een logisch gevolg van jouw talent, energie en passie! Waarom leren wij onze kinderen dan niet vooral hier op zoek naar te gaan? Waarom mag de 9 een 7 worden, maar MOET de 4 een 6 worden? Energie gaat vooral richting zaken die we moeten i.p.v. die we willen.

En geldt dit ook voor de gemiddelde medewerker? Jazeker! Vele cursussen zijn ontwikkelt om vooral de medewerker slimmer, beter en sneller te maken in zijn of haar vak. Waarom? Om meer geld te kunnen verdienen!

Oproep

Bij deze doe ik een oproep aan ondernemers, leidinggevenden, onderwijzers, ouders, etc: Ontdek je talenten en passie en leef van hieruit. Stimuleer je omgeving hetzelfde te doen. Zorgen om de financiële gevolgen? Zorg voor een gedegen fundament en start vanuit dat perspectief je zoektocht. Inspireer anderen hetzelfde te doen en een hele andere wereld zullen we creëren. En dat zal ook een enorm gevolg hebben op ons geluk en daarmee immuunsysteem. En wat zou dat betekenen voor onze weerbaarheid tegen een “Corona” virus?

Uiteraard betekent dit alles een grondige verandering van ons systeem, maar met de actuele inzichten in de werking van ons brein, hoeft dat geen obstakel meer te zijn. Met Gewoon Lekker Leven laten we ons graag uitdagen om hierbij een onderdeel te zijn! Interesse in een gesprek over bovenstaande of in een lezing? Met kennis, passie en plezier staan wij klaar!

Video content

Ontdek gerust onze andere topics

Jouw weg naar een gewoon lekker leven start hier

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek, waarin we ingaan op jouw wensen en behoeftes op korte, middellange en lange termijn. Vervolgens maken we een plan waardoor jij ook Gewoon Lekker kunt gaan Leven.

Telefoon

0113 564 455

Email

Info@gewoonlekkerleven.nl

Openingstijden

09:00 - 17:00

Play Video